Home Wzory Odpowiedź na pozew o alimenty Wzór

Odpowiedź na pozew o alimenty Wzór

by ADWOKAT MARTA WNUK
Odpowiedź na pozew o alimenty Wzór

Odpowiedź na pozew o alimenty Wzór

Odpowiedź na pozew o alimenty wzór. Jak odpowiedzieć na pozew o alimenty? Rodzajów odpowiedzi może być kilka. Wszystko zależy, z jakiego tytułu jest sporządzony pozew.

Przygotowałam wzór odpowiedzi na pozew o alimenty w sytuacji, gdy pozew został złożony przez osobę opiekującą się dzieckiem. Pobierz wzór poniżej.

Co jest ważne w odpowiedzi na pozew o alimenty?

W pierwszej kolejności musimy zrozumieć dwie struktury odpowiedzi na pozew o alimenty. Jeżeli osoba uprawniona żąda alimentów, wówczas musi wykazać, jakie są koszty utrzymania uprawnionego. Hipotetycznie zakładamy, że dziecko mieszka z mamą. Matka musi wykazać jakie są koszty utrzymania dziecka. Druga strona w odpowiedzi musi zakwestionować te koszty.

Zatem w pierwszej kolejności kwestionujemy koszty utrzymania uprawnionego, czyli na przykład dziecka. Jak to zrobić? Dobrym sposobem jest sporządzenie tabelki, w której porównamy wskazane przez obie strony koszty.

Koszty utrzymania dziecka Przykład Odpowiedź na pozew o alimenty Wzór

Strona powodowa twierdzi, iż koszty utrzymania dziecka w obszarze ferii i wakacji wynoszą 400 zł, podczas gdy większość ferii wakacji dziecko przebywa z pozwanym i nie uczęszcza na żadne dodatkowe wyjazdy np. kolonie. Strona pozwana kwestionuje niniejszą kwotę. Następnie strona powodowa twierdzi, iż koszty w zakresie odzieży i obuwia wynoszą 600 zł, co absolutnie nie jest prawdą, gdyż większość rzeczy kupuje stronę pozwana. Strony nigdy nie żyły na wysokim poziomie. Według strony pozwanej koszty w zakresie odzieży obuwia nie przekraczają w skali miesiąca 150 zł.

W załączonym formularzu można zrobić skalę porównawczą i wyliczyć realne koszty utrzymania dziecka.

JAK POMAGAM ❓

Możliwości zarobkowe zobowiązanego Odpowiedź na pozew o alimenty Wzór

Kolejną niewątpliwie bardzo ważną kwestią są możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Poniżej załączam formularz, który należy załączyć do odpowiedzi na pozew alimenty. Za jego pomocą przedstawisz swoje koszty utrzymania.

formularz?

Pamiętajmy również, aby przedstawić ponoszone przez siebie koszty. Hipotetycznie zakładając, dochód zobowiązanego do płacenia alimentów wynosi 5000 zł. Pozwany płaci za wynajem mieszkania 2000 zł i uiszcza alimenty na inne dziecko w wysokości 600 zł. Uznanie powództwa co do kwoty 600 zł również wpisujemy w tej tabelce. Należy również wpisać koszty związane z kontaktami z dzieckiem, o których mowa w pozwie o alimenty. Przedstaw realne koszty. Nie wystarczy podać samej kwoty otrzymywanej tytułem wynagrodzenia, albowiem niekiedy nie odzwierciedla stanu faktycznego. Jeżeli koszty są wysokie, wówczas trzeba tę sytuację rzetelnie przedstawić.

Pamiętajmy również, iż zupełnie osobną kwestią jest pozew o podwyższenie alimentów. W takiej sytuacji kluczowa jest istotna zmiana okoliczności w sprawie.

Sprawa o alimenty a dowody

Jeżeli chcemy wygrać sprawę, koniecznie musimy załączyć dowody na potwierdzenie naszych twierdzeń.

Jakie dowody załączyć w sprawie sądowej o alimenty? Jeżeli twierdzisz, że wynajmujesz mieszkanie i związku z tym ponosisz koszty, wówczas pokaż na to dowód. Jeśli natomiast twierdzisz, że to Ty ponosisz koszty związane z utrzymaniem dziecka w obszarze np. odzieży i obuwia, również musisz to wykazać, np. za pomocą wyciągów z kont, umowy najmu, czy paragonów.

Strategia w sprawie o alimenty jest uzależniona od tego, jaką stroną jesteś i na czym Ci zależy. Są różne kryteria i możliwości. Zupełnie inną strategię ustala się dla strony powodowej, która ubiega się o alimenty, a inną w przypadku pozwu o obniżenie, uchylenie, albo podwyższenie alimentów.

Obejrzyj filmik, w którym tłumaczę ważne kwestie dotyczące alimentów-> Kliknij

Sprawa a alimenty Najczęstsze pytania

Co to są alimenty? Odpowiedź na pozew o alimenty Wzór

Alimenty to świadczenie mające na celu zapewnienie regularnego wsparcia finansowego osobie fizycznej. Najczęściej dotyczą świadczenia alimentacyjnego, które płaci jeden z byłych małżonków na rzecz drugiego małżonka lub dzieci.

Ile wynoszą alimenty w Warszawie?

Średni koszt zasądzanych alimentów w Warszawie oscyluje w granicach 1400-2000 zł.

Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?

Na rodzicach spoczywa obowiązek płacenia alimentów na dziecko, dopóki nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Według art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Do kiedy muszę płacić alimenty na żonę?

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obowiązek alimentacyjny trwa przez pięć lal. Jeżeli sąd orzeknie winę jednego z małżonków, alimenty są dożywotnie. Ważne – w obu przypadkach obowiązek alimentacyjny wygasa, jeżeli były małżonek ponownie zawrze związek małżeński.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Co zrobić, jeżeli były małżonek nie płaci alimentów?

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego: Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Niepłacenie alimentów jest więc przestępstwem.

Jeśli małżonek uchyla się od płacenia alimentów, w pierwszej kolejności należy zwrócić się do komornika sądowego i wnieść wniosek o wszczęcie egzekucji.

Innym sposobem jest również złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzenie przestępstwa niealimentacji.

Więcej:

Jaka wysokość alimentów? Jakie są wyroki?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]