Podział Majątku

Jak podzielić majątek ?

Jak podzielić majątek ?

7 rzeczy, które musisz wiedzieć przy podziale majątku wspólnego małżonków

1. Majątek

Majątek wspólny – Są to przedmioty nabyte po ślubie. Dodatkowo-   dochody i zarobki płynące z pracy zawodowej małżonków i powstałe z posiadanych majątków osobistych, czy środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdej ze stron.

2. Nie zawsze po połowie. Tak Możesz dostać mniej

Nierówny podział majątku wspólnego – jak wygląda to w praktyce

Zwykle nie udaje się dokonać podziału majątku wspólnego tak, aby każdy z małżonków mógł otrzymać przedmioty równej wartości odpowiadające udziałowi małżonków w majątku wspólnym. Strona, która otrzymała przedmiot niższej wartości może domagać się rekompensaty pieniężnej. Jest to dopłata przy podziale majątku wspólnego wyrównująca stratę.

4.   Kto kogo spłaca ?

Ze spłatami i dopłatami będziemy mieli do czynienia, gdy wartość przyznanych składników przy podziale majątku nie jest jednakowa. Kiedy ma miejsce spłata ?-  gdy jeden z małżonków otrzyma cały majątek wspólny.

Tak, jest on wówczas zobowiązany do spłaty drugiego małżonka.

A Dopłata?  – gdy jedna ze stron otrzyma mniej wartościowe składniki majątku. Rozwód a podział majątku – tak zrób to kompleksowo.

Dopłata przy podziale majątku wspólnego – jaka wysokość?

Numer 1 – konieczne jest ustalenie wartości składników majątku wspólnego.

Po prostu jaka jest wartość waszego majątku.

Wartości te ustalają pomiędzy sobą małżonkowie. Jeśli kwestia jest zbyt sporna, wartość składników majątku wspólnego ustala biegły rzeczoznawca sądowy. Zostaje on powołany przez sąd niemniej jednak na koszt małżonków.

5.  A może notariusz…..

Tak !

Podziału majątku możesz dokonać w sądzie lub w ramach zawartej z drugą stroną ugody.

6.  Sposoby na podział

  •  podział w naturze (np. wyodrębnienie  lokali w budynku, podział pieniędzy)
  •  przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność.
  •  Sprzedaż przez sąd

7.  Nawet 10 lat.

Tak, Maksymalny okres karencji to 10 lat.

W takim wypadku sąd ustala w orzeczeniu kończącym sprawę terminy spłat poszczególnych rat i wysokość odsetek. Odroczenie czy płatności ratalne nie zawsze są możliwe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Potrzebuję Adwokata - Zadzwoń

POBIERZ DARMOWY PORADNIK!