Home Podział Majątku Adwokat Podział majątku

Adwokat Podział majątku

autor ADWOKAT MARTA WNUK
Adwokat Podział

Adwokat Podział majątku. Straciłaś/eś pieniądze?

Czujesz, że zostałaś/eś oszukana/y? Zainwestowałaś/eś w dom?

Jak rozliczać nakłady?

Sytuacja nie jest łatwa. Przede wszystkim każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualne.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Adwokat Podział

Należy rozliczyć nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny stron.

Pamiętaj, że sprawy wygrywa się dowodami!

Adwokat Podział

Przede wszystkim z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustrój – tzw. wspólność majątkowa.

W związku z tym przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej przez każdego z nich osobno wchodzą w skład majątku wspólnego.

Więcej: Podział majątku – a może nierówny podział majątku? Zaskoczę Cię!

Adwokat Podział

Sprawy nie są takie proste.

Zgodnie z treścią. art. 45  KRO, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty.

Czy jest jakiś wyjątek? Tak. Otóż każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki itp. z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Dodatkowo nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

Jak podzielić majątek

Pamiętaj. Koniecznie musi być wniosek w tym obszarze. 

W związku z tym roszczenia z tytułu dokonanych nakładów na rzecz wspólną sąd rozstrzyga wyłącznie na żądanie. Tak, nigdy z urzędu.

Musisz podać konkretne kwoty i najlepiej je udowodnić. 

Roszczenie to powinno zostać zgłoszone w toku postępowania w sposób sformalizowany.

W związku z tym, zadbaj o ten proces.

Pamiętaj, na tej osoba, która chce, spoczywa także ciężar dowodu faktu, że nakłady zostały poczynione.

Dlatego niekiedy konieczna jest pomoc.

Orzekanie w przedmiocie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny odbiega od istoty postępowania nieprocesowego, gdyż podlega rygorowi art. 6 k.c., zgodnie z którym to strona, która z danego faktu wywodzi skutki prawne ma przedstawić dowody na ich poparcie.

W przypadku wątpliwości poradź się dobrego adwokata!

Przeczytaj więcej: Podział majątku w Warszawie

Podobne wpisy

Skomentuj

Umów się na Konsultacje [Płatną]