Odpowiedź na pozew z wyłącznej winy WZÓR

by ADWOKAT MARTA WNUK
odpowiedź na pozew z wyłącznej winy

Odpowiedź na pozew z wyłącznej winy.Pani Mecenas, chcę rozwód z wyłącznej winy mojego męża. Przez kilka lat stosował wobec mnie przemoc. Niedawno mnie zdradził – okazało się, że układa sobie życie z nową kobietą. Nie dam mu rozwodu bez orzeczenia o winie. Chcę, aby poniósł za to konsekwencje – chcę rozwód z jego wyłącznej winy!”

Poniżej znajduje się formularz umożliwiający pobranie wzoru pozwu o rozwód z wyłącznej winy męża.

Dochodzenie winy przy rozwodzie Odpowiedź na pozew z wyłącznej winy męża

Dochodząc winy męża, musimy liczyć się z koniecznością przedłożenia dowodów. Same twierdzenia mogą być niewystarczające do uznania, że druga strona poniosła wyłączną winę za rozpad małżeństwa.

Zaburzenia emocjonalne – Narcyz, borderline, psychopatia

Przede wszystkim w przypadku zaburzeń emocjonalnych albo choroby psychicznej trzeba bardzo wnikliwie przeanalizować, czy mamy faktycznie podstawy ku temu, aby dochodzić winę przed sądem. Sąd opiera się na dowodach.

Oczywiście można skierować osobę na badania psychiatryczne, jednakże to również musi mieć właściwe zastosowanie. Sądy bowiem niechętnie skłaniają się ku temu rozwiązaniu. Pamiętajmy o konsekwencjach konkretnych zachowań, albowiem to one są decydujące. Dla przykładu ludzie często przejawiają zaburzenia poprzez stosowanie agresji. Czy masz dowód, aby wykazać agresywne zachowania małżonka?

Elementy odpowiedzi na pozew o rozwód wyłącznej winy

W odpowiedzi na pozew o rozwód z wyłącznej winy kluczowe jest przedstawienie dowodów potwierdzających zarzuty wobec drugiej strony.

Oto najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę przygotowując taką odpowiedź:

  1. Dowody na przemoc: W przypadku zarzutów przemocy fizycznej czy psychicznej, ważne jest przedstawienie dowodów, takich jak dokumentacja medyczna, zeznania świadków, korespondencja czy zdjęcia. Dowody te powinny być jak najbardziej konkretne i obiektywne.
  2. Dowody na zdradę: Jeśli podstawą rozwodu z wyłącznej winy jest zdrada, warto przedstawić dowody, które ją potwierdzają, np. wiadomości, zdjęcia, zeznania świadków.
  3. Analiza skutków zachowań: W odpowiedzi na pozew warto również skupić się na skutkach zachowań drugiej strony, takich jak wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne, straty materialne czy wpływ na dzieci.
  4. Rozważenie skutków rozwodu z orzeczeniem o winie: Warto zastanowić się, jakie są motywy dążenia do rozwodu z orzeczeniem o winie – czy chodzi o kwestie honoru, finansowe, czy wpływ na dzieci. Należy jasno określić, czego się oczekuje w wyniku rozwodu, np. alimentów, podziału majątku, ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiej strony.
  5. Odpowiedź na zarzuty: Jeżeli w pozwie znajdują się zarzuty wobec Ciebie, ważne jest, aby odpowiedzieć na nie, przedstawiając swoją wersję wydarzeń i ewentualne dowody na swoją obronę.

Przemoc psychiczna i fizyczna

Zdecydowanie łatwiej jest wykazać przemoc fizyczną. W tym celu należy załączyć dokumentację medyczną.

Przemoc psychiczną bardzo trudno jest udowodnić. Niewątpliwie w tym zakresie również musisz pokazać materiał dowodowy – jest to nieodłączny element pozwalający uznać kogoś za winnego, zarówno w procesie cywilnym, jak i karnym.

 

Alimenty przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Najważniejsze jest, aby osiągnąć założony cel. Po co chcemy rozwód z wyłącznej winy? Czy to kwestia honoru? A może chcemy uzyskać alimenty na swoją rzecz lub na dziecko? Czy też może pragniemy ograniczyć drugiemu rodzicowi władzę rodzicielską albo nawet jej pozbawić? To wszystko ma ogromne znaczenie.

Jeżeli mąż zdradził i odszedł do innej kobiety, musi za to zapłacić – jeżeli ma możliwości finansowe. Wówczas zdradzona żona powinna żądać alimentów na swoją rzecz oraz wysokich alimentów na dzieci. Na jakiej podstawie możesz żądać alimentów? Po prostu wskaż, że Twój stan majątkowy znacząco się pogorszył – gdybyście byli razem, Twoja sytuacja finansowa byłaby dużo lepsza.

Nie ma wątpliwości, że jeżeli Ty nie przyczyniłaś się do rozpadu pożycia małżeńskiego, nie powinnaś za to odpowiadać. Zabezpiecz się finansowo. Jest możliwość uzyskania alimentów na swoją rzecz oraz wysokich alimentów na rzecz dzieci. Nie zapominaj o tym.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Najczęściej mężczyźni nie chcą regulować kontaktów z dzieckiem – wyobrażają sobie, że będą „wpadać” do dziecka, kiedy im pasuje. Mając na uwadze doświadczenia życiowe, nie proponuję Państwu takiego rozwiązania. Należy określić granice, tak aby obojgu rodzicom dobrze się żyło. Należy zapobiec sporom i określić kontakty z dzieckiem.

Oczywiście nikt nie będzie weryfikował każdego dnia widzeń. Moja propozycja jest taka, żeby określać kontakty dla przykładu w co drugi weekend i jeden dzień w tygodniu. Ty jako kobieta też powinnaś zaplanować sobie życie i wiedzieć, że w jedne dni jesteś wolna od dzieci, a w inne to Ty się nimi opiekujesz. Nie pozwól, aby mąż odwiedzał dziecko wedle własnego uznania.

Kontakty po rozwodzie można uregulować w sposób dowolny i dostosowany do własnych potrzeb. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji stron.

Pieniądze przy rozwodzie

W kwestii pieniędzy chodzi przede wszystkim o alimentach i podział majątku. Co do zasady sąd nie zajmuje się podziałem majątku, jednakże przy negocjacjach rozwodowych oczywiście powinnaś tę kwestię poruszyć. Pamiętaj, że to jest moment, w którym faktycznie można wynegocjować dla siebie korzyści.

Nadto oprócz kwestii związanych z podziałem majątku niewątpliwie ważnym elementem są alimenty. W tym obszarze również powinieneś zabezpieczyć swoje interesy.

Czy muszę odpowiadać na pozew?

Nie, jednakże sporządzenie odpowiedzi leży w interesie strony pozwanej.

Zgodnie z art. 339 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew.

Jak napisać odpowiedź na pozew z wyłącznej winy?

W pierwszej kolejności zadbaj o dopilnowanie kwestii formalnych. Oznacz prawidłowo sąd, strony postępowania wraz z adresami, wpisz sygnaturę sprawy i zatytułuj dokument „Odpowiedź na pozew o rozwód z wyłącznej winy powoda/powódki”. Następnie zwięźle określ w kolejnych punktach swoje żądania, odnosząc się do treści zawartej w otrzymanym pozwie, dotyczącej między innymi takich kwestii jak określenie, czy zgadzasz się na rozwód z winy, dotyczącej władzy rodzicielskiej, alimentów, miejsca zamieszkania dzieci, kwestii korzystania ze wspólnego mieszkania, czy w końcu uzasadnienie Twojej winy. Załącz ewentualne dowody na poparcie swoich twierdzeń. Możesz również wnieść o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Pamiętaj, aby pismo wraz załącznikami złożyć w dwóch egzemplarzach. Odpowiedź na pozew nie podlega opłacie.

Gdzie wnieść odpowiedź na pozew o rozwód?

Odpowiedź na pozew należy wnieść do sądu okręgowego, od którego strona pozwana otrzymała pozew.

Jaki jest czas na sporządzenie odpowiedzi na pozew?

Na odpowiedź pozwany ma 14 dni, licząc od dnia doręczenia pozwu.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]