Podział Majątku

Adwokat Podział – Podziału majątku

Adwokat Podział majątku .

Adwokat Podział

Straciłaś/eś pieniądze ?

Czujesz że zostałaś/eś oszukana/y ?

W Maleństwie zainwestowałeś w dom……..

Jak rozliczać nakłady ?

Sytuacja nie jest łatwa ? Trzeba każda sytuację rozpatrywać indywidualne.

 

Należy  rozliczyć  nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny stron.

Wygrywa się sprawy dowodami…

A zatem …..

 

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustrój tzw. wspólność majątkowa.

Przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej przez każdego z nich osobno wchodzą w skład majątku wspólnego.

Jednakże ….

Adwokat Podział

Sprawy nie są takie proste….

Zgodnie z treścią. art. 45  KRO, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty.

Czy jest jakiś wyjątek ? Tak. Z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Dodatkowo

Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Adwokat Podział

Pamiętaj. Koniecznie musi być wniosek w tym obszarze. 

W związku z tym roszczenia z tytułu dokonanych nakładów na rzecz wspólną sąd rozstrzyga wyłącznie na żądanie. Tak, nigdy z urzędu.

Musisz podać konkretne kwoty i najlepiej je udowodnić 

Roszczenie to powinno zostać zgłoszone w toku postępowania w sposób sformalizowany.

W związku z tym, zadbaj o ten proces.

Pamiętaj na tej osoba którą chce – spoczywa także ciężar dowodu faktu, że nakłady zostały poczynione.

Dlatego niekiedy konieczna jest pomoc.

Orzekanie w przedmiocie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny odbiega od istoty postępowania nieprocesowego, gdyż podlega rygorowi art. 6 k.c., zgodnie z którym to strona, która z danego faktu wywodzi skutki prawne ma przedstawić dowody na ich poparcie.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń