“Pani Mecenas,  żona złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy mojej w rozkładzie pożycia małżeńskiego, z powodu zdrady”

Zdrada, nawet udowodniona nie zawsze jest czynnikiem powodującym orzeczenie przez sąd  wyłącznej winy rozpadu małżeństwa przez zdradzającego.

CO TRZEBA ZROBIĆ ?

 

Albowiem, aby wykazać, że druga strona wyłącznie przyczyniła się do rozwodu, należy wykazać,

 

Należy wykazać, że  zdrada było skutkiem anie PRZYCZYNĄ !

Sąd orzeknie winę gdy uzna że małżeństwo funkcjonowało normalnie i zdrada ta była przyczyną rozkładu małżeństwa. 

 

Trzeba ustalić kiedy nastąpił rozkład pożycia! Tak zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Kiedy nastąpił rozkład pożycia ?

Zerwanie więzi łączące małżonków tj.

 • duchowa
 • fizyczna
 • gospodarcza

W wyroku z dnia 22 października 1999 roku (III CKN 386/98, SIP nr 1217913) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 kro polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań.

 

Najważniejsze jest postępowanie dowodowe.

Więcej o dowodach Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie o rozwód. Nielegalne nagrania

 

Sąd na postawie zebranych dowodów orzeka wyrok. Gdy ustali, że pomiędzy stronami w chwili zdrady nie było już więzi duchowej, fizycznej i ekonomicznej,  nie powinien orzec o wyłącznej winie za rozkład małżeństwa przez zdradzającego.

 

Brak współżycia fizycznego.

Podstawowym obowiązkiem małżonków jest obowiązek wspólnego pożycia, które określa się mianem wspólnoty duchowej, fizycznej i gospodarczej.

 

Ten kto nie rozwiódł się, błędnie mysli że pójdzie do sądu i tam opowie swoje żale.

Niestety tak nie jest!

 

Sąd to przepisy ……Dlatego musimy proces rozwodowy zaplanować. Ustalić strategie  i realizować krok po kroku….

 

Najważniejsze jest wyjaśnienie Tobie czym jest.

Wspólnota duchowa

 • uczucie między małżonkami
 • szacunek
 • zaufanie
 • szczerość
 • lojalność
 • uwzględnienie potrzeb
 • kompromis

Wspólnota fizyczna

 •  utrzymywanie stosunków płciowych.

Wspólnota gospodarcza

 • Wspólne prowadzenia gospodarstwa domowego, z czym łączy się wspólne zamieszkiwanie.

 

Zatem, skoro nie czujesz się winny w Sądzie, a drugi małżonek nie utrzymywał stosunków płciowych z Tobą, a żąda orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego.

 

Walcz i udowodnij przed Sądem że zaniedbania małżonka ( brak życia fizycznego) jest zaniedbywaniem obowiązków małżeńskich

 

Udowodnij, że jest współwinny rozkładowi pożycia małżeńskiego.

 

Nierówny podział majątku

Nierówny podział majątku a Zasady współżycia społecznego. "Pani Mecenas, z byłą żoną mamy mieszkanie. 70 % wartości mieszkania kupione było…
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak wygrać sprawę rozwodową ?

W Polsce z roku na rok jest zawieranych coraz więcej małżeństw. dużo ludzi się również rozwodzi. Czasami szara rzeczywistość okazuje…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenty po rozwodzie  !

Alimenty po rozwodzie  Kluczowa jest kwestia czy jesteś winny czy nie.... !??? To jest najważniejsze i przepisy regulują tą kwestię…
CZYTAJ WIĘCEJ

Unieważnienie małżeństwa! Schizofrenia

"Pani Mecenas, okazało się że zona przed małżeństwem była już hospitalizowana.Nie wiedziałem o chorobie. Podobno cierpi na schizofrenię paranoidalną"  …
CZYTAJ WIĘCEJ

Długi a rozwód ! Rozliczenie długów po rozwodzie ? Co z długami ?

Długi a rozwód - Kiedy pomiędzy małżonkami obowiązuje wspólność majątkowa za zobowiązania zaciągnięte podczas małżeństwa mąż i żona powinni spłacać…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Jak ubrać się do Sądu…. Proponuje uważnie to przeczytać. Największe wpadki

"Jak ubrać się do Sądu" "Pani mecenas proszę o radę" Za mną kilka lat doświadczeń...  na korytarzu Sądu widziałam wiele…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Co z biznesem jednego małżonka po rozwodzie? Podział majątku

„Jestem w trakcie rozwodu, a przede mną sprawa o podział majątku. Niestety szykuje się walka o pieniądze z mojego biznesu.…
KONTYNUUJ CZYTANIE
Zadzwoń