Podział Majątku,  rozwód

Zdrada a rozwód.

Zdrada a rozwód

Zdrada a rozwód

„Pani Mecenas czy zdrada zawsze przesądza o mojej winie” Zdrada  może stanowić podstawę udzielenia rozwodu przez sąd bez względu na czas, kiedy do zdrady doszło, jeśli była ona przyczyną lub jedną z przyczyn rozkładu pożycia stron, ale nie musi…. Pamietajmy nawet jednorazowa zdrada może stanowić przyczynę rozwiązania związku małżeńskiego. „100 km od domu się nie liczy”  😉 Kwestia udowodnienia winy przed sądem jest bardziej złożona.  I należy zadać kluczowe pytanie : Dlaczego do zdrady doszło, co było powodem i kiedy nastąpił rozkład naszego pożycia małżeńskiego.  Jeżeli chcesz poznać sekrety procesowe, dzięki którym nie zostanie udowodniona twoja wina w wyroku rozwodowym, skontaktuj się z naszą kancelaria.  Zdecydowanie, zdrada jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z dominującym poglądem doktryny i judykatury zdrada małżeńska stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia.

Zdrada a rozwód

Oczywistym jest, iż podstawowym obowiązkiem wynikającym z zawarcia związku małżeńskiego jest bowiem zachowanie wierności wobec współmałżonka.

3 główne sytuacje – KIEDY ZDRADZA NIE OZNACZA WINY

Zdrada a rozwód

1. Wybaczenie i kontynuacja małżeństwa

Jeżeli niewierny małżonek dopuścił się zdrady małżeńskiej przed kilkoma lub kilkunastoma laty a drugi współmałżonek kontynuował pożycie mając od początku wiedzę o tym, że jego małżonek dopuścił się zdrady, brak jest podstaw do obciążania zdradzającego małżonka winą za rozkład pożycia.

Dlaczego? Z uwagi na fakt, iż   brak jest  związku przyczynowego pomiędzy zdradą a rozkładem pożycia skoro drugi z małżonków o fakcie tym się dowiedział i kontynuował pożycie małżeńskie przez kolejne lata.

Zdrada a rozwód

2. Zdrada po ustaniu pożycia  między współmałżonkami.

Jeżeli do zdrady małżeńskiej doszło po wystąpieniu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to nie zasadnym jest przypisywanie winy małżonkowi, który tej zdrady się dopuścił.

Zdrada a rozwód

3. Zgoda małżonka na zdradę.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków zostaje upoważniony przez drugiego do zdrady małżeńskiej i dopuści się cudzołóstwa, to zdrada taka winna być uznana za istotny powód rozkładu pożycia, zawiniony przez zdradzającego partnera.

Zdrada a rozwód

Pytanie zasadnicze czy chcemy rozwiązań wasze małżeństwo szybko, sprawnie i bezpoleśnie. 

Czy chcemy udowadniać winę ?   WINA 

Czasem nie wiemy co orzekniecie o winie nam przyniesie. 

Wydaje nam się często błędnie, że ma wpływ na podział majatku.

Odpowiedź brzmi:  NIE

Zdrada a rozwód

W wielu przypadkach, „walka” o rozwód z orzeczeniem o winie, nawet z powodu zdrady, nie toczy się tylko dlatego, że małżonek zdradzony chce się uwolnić od wszelkiej odpowiedzialności za rozwód, przedstawiając siebie w lepszy świetle, ale dlatego by zabezpieczyć swoje interesy w przyszłości, bowiem rozwód orzeczony z winy współmałżonka umożliwia, małżonkowi niewinnemu, wystąpienie po rozwodzie z roszczeniem alimentacyjnym, co staje się szczególnie istotne przy znacznej dysproporcji w wysokości zarobków osiąganych przez byłych małżonków.

Zdrada a rozwód

Przy podziale majątku nie ma żadnego znaczenia –  PODZIAŁ MAJĄTKU 

Istotne jest, iż roszczenie alimentacyjne jest jedynym roszczeniem majątkowym, które bezpośrednio wiąże się z orzeczeniem winy w wyroku rozwodowym, co oznacza, że nawet jeśli współmałżonek zdradził i z tego powodu rozwód został orzeczony z jego winy, to fakt ten nie ma żadnego znaczenia podczas podziału majątku wspólnego i tylko z tego powodu małżonek winny z pewnością nie otrzyma mniejszego udziału.  

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń