Zdrada a rozwód

„Pani Mecenas czy zdrada zawsze przesądza o mojej winie”

Zdrada  może stanowić podstawę udzielenia rozwodu przez sąd bez względu na czas, kiedy do zdrady doszło, jeśli była ona przyczyną lub jedną z przyczyn rozkładu pożycia stron, ale nie musi….

Pamietajmy nawet jednorazowa zdrada może stanowić przyczynę rozwiązania związku małżeńskiego.

„100 km od domu się nie liczy”  😉

Kwestia udowodnienia winy przed sądem jest bardziej złożona. 

I należy zadać kluczowe pytanie : Dlaczego do zdrady doszło, co było powodem i kiedy nastąpił rozkład naszego pożycia małżeńskiego. 

Jeżeli chcesz poznać sekrety procesowe, dzięki którym nie zostanie udowodniona twoja wina w wyroku rozwodowym, skontaktuj się z naszą kancelaria. 

Zdecydowanie, zdrada jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z dominującym poglądem doktryny i judykatury zdrada małżeńska stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia. 

Oczywistym jest, iż podstawowym obowiązkiem wynikającym z zawarcia związku małżeńskiego jest bowiem zachowanie wierności wobec współmałżonka. 

3 główne sytuacje – KIEDY ZDRADZA NIE OZNACZA WINY

1. Wybaczenie i kontynuacja małżeństwa

Jeżeli niewierny małżonek dopuścił się zdrady małżeńskiej przed kilkoma lub kilkunastoma laty a drugi współmałżonek kontynuował pożycie mając od początku wiedzę o tym, że jego małżonek dopuścił się zdrady, brak jest podstaw do obciążania zdradzającego małżonka winą za rozkład pożycia.

Dlaczego?

Z uwagi na fakt, iż   brak jest  związku przyczynowego pomiędzy zdradą a rozkładem pożycia skoro drugi z małżonków o fakcie tym się dowiedział i kontynuował pożycie małżeńskie przez kolejne lata.

2. Zdrada po ustaniu pożycia  między współmałżonkami.

Jeżeli do zdrady małżeńskiej doszło po wystąpieniu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to nie zasadnym jest przypisywanie winy małżonkowi, który tej zdrady się dopuścił.

3. Zgoda małżonka na zdradę.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków zostaje upoważniony przez drugiego do zdrady małżeńskiej i dopuści się cudzołóstwa, to zdrada taka winna być uznana za istotny powód rozkładu pożycia, zawiniony przez zdradzającego partnera.

Pytanie zasadnicze czy chcemy rozwiązań wasze małżeństwo szybko, sprawnie i bezpoleśnie. 

Czy chcemy udowadniać winę ?

Czasem nie wiemy co orzekniecie o winie nam przyniesie. 

Wydaje nam się często błędnie, że ma wpływ na podział majatku.

Odpowiedź brzmi:  NIE 

W wielu przypadkach, „walka” o rozwód z orzeczeniem o winie, nawet z powodu zdrady, nie toczy się tylko dlatego, że małżonek zdradzony chce się uwolnić od wszelkiej odpowiedzialności za rozwód, przedstawiając siebie w lepszy świetle, ale dlatego by zabezpieczyć swoje interesy w przyszłości, bowiem rozwód orzeczony z winy współmałżonka umożliwia, małżonkowi niewinnemu, wystąpienie po rozwodzie z roszczeniem alimentacyjnym, co staje się szczególnie istotne przy znacznej dysproporcji w wysokości zarobków osiąganych przez byłych małżonków. 

Przy podziale majątku nie ma żadnego znaczenia

Istotne jest, iż roszczenie alimentacyjne jest jedynym roszczeniem majątkowym, które bezpośrednio wiąże się z orzeczeniem winy w wyroku rozwodowym, co oznacza, że nawet jeśli współmałżonek zdradził i z tego powodu rozwód został orzeczony z jego winy, to fakt ten nie ma żadnego znaczenia podczas podziału majątku wspólnego i tylko z tego powodu małżonek winny z pewnością nie otrzyma mniejszego udziału.

 

Facebook Comments

Nie dam mu rozwodu.

Nie dam mu rozwodu.  Kocham go  „Pani mecenas kocham swojego męża i nie chce dać mu rozwodu". Co mogę zrobić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Szybki rozwód ! Rozwód na 1 rozprawie.

Co zrobić, żeby szybko się rozwieść ?? Pozew braki formalne- Bardzo dobry pozew Od tego się zaczyna, i ważne jest…
CZYTAJ WIĘCEJ

Emocje podczas rozwodu. Rozwód emocje

Rozwój - emocje Jakie emocję podczas rozwodu? Czy wiesz, że siedem na dziesięć rozwodów inicjowanych jest przez kobiety.  Tak właśnie…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenciara – tak mówią meżczyzni. Kim ona jest ?

Dlaczego mówi się na kobiety Alimenciary ?? Kim jest Alimenciara? Ostatnio mój klient powiedział mi czy wiem kim jest  Alimenciara?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód bez orzekania o winie. Czy warto bez orzekania o winie ? Rozwód bez winy

Jakie mamy możliwości ?  Rozwód bez winy ? Często klienci moi z którymi się spotykam, przychodzą do mnie i pytają…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód?

„Żona wniosła pozew o rozwód z mojej winy i  ograniczenie władzy rodzicielskiej. Wniosła także o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

"Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną - czy jest taka możliwość ? Już jakiś czas nie żyje wraz z mężem, ale…
KONTYNUUJ CZYTANIE