Home Podział Majątku Zdrada a rozwód

Zdrada a rozwód

by ADWOKAT MARTA WNUK
zdrada

„Pani Mecenas, czy zdrada zawsze przesądza o mojej winie?”. Zdrada a rozwód.

Zdrada może stanowić podstawę udzielenia rozwodu przez sąd bez względu na czas, kiedy do zdrady doszło, jeśli była ona przyczyną lub jedną z przyczyn rozkładu pożycia stron. Może, ale nie musi. Pamiętajmy – nawet jednorazowa zdrada może stanowić przyczynę rozwiązania związku małżeńskiego.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Zdrada a rozwód

„100 km od domu się nie liczy”  Kwestia udowodnienia winy przed sądem jest bardziej złożona.  I należy zadać kluczowe pytanie: dlaczego do zdrady doszło, co było powodem i kiedy nastąpił rozkład naszego pożycia małżeńskiego? Jeżeli chcesz poznać sekrety procesowe, dzięki którym nie zostanie udowodniona twoja wina w wyroku rozwodowym, skontaktuj się z naszą kancelarią. 

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z dominującym poglądem doktryny i judykatury zdrada małżeńska stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia.

Oczywistym jest, iż podstawowym obowiązkiem wynikającym z zawarcia związku małżeńskiego jest zachowanie wierności wobec współmałżonka.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

3 główne sytuacje – kiedy zdrada nie oznacza winy

1. Wybaczenie i kontynuacja małżeństwa

Jeżeli niewierny małżonek dopuścił się zdrady małżeńskiej przed kilkoma lub kilkunastoma laty, a drugi współmałżonek kontynuował pożycie mając od początku wiedzę o tym, że jego małżonek dopuścił się zdrady, brak jest podstaw do obciążania zdradzającego małżonka winą za rozkład pożycia.

Dlaczego? Z uwagi na fakt, iż brak jest związku przyczynowego pomiędzy zdradą a rozkładem pożycia, skoro drugi z małżonków o fakcie tym się dowiedział i kontynuował pożycie małżeńskie przez kolejne lata.

2. Zdrada po ustaniu pożycia między współmałżonkami.

Jeżeli do zdrady małżeńskiej doszło po wystąpieniu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to niezasadnym jest przypisywanie winy małżonkowi, który tej zdrady się dopuścił.

3. Zgoda małżonka na zdradę.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków zostaje upoważniony przez drugiego do zdrady małżeńskiej i dopuści się cudzołóstwa, to zdrada taka winna być uznana za istotny powód rozkładu pożycia, zawiniony przez zdradzającego partnera.

Zdrada a rozwód

Pytanie zasadnicze: czy chcemy rozwiązać małżeństwo szybko, sprawnie i bezboleśnie, czy może chcemy udowadniać winę?

Więcej: WINA 

Czasem nie wiemy, co orzeknięcie o winie nam przyniesie. 

Często błędnie nam się wydaje, że ma to wpływ na podział majątku.

Odpowiedź brzmi: NIE.

W wielu przypadkach, „walka” o rozwód z orzeczeniem o winie, nawet z powodu zdrady, nie toczy się tylko dlatego, że małżonek zdradzony chce się uwolnić od wszelkiej odpowiedzialności za rozwód, przedstawiając siebie w lepszy świetle. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć swoje interesy w przyszłości. Rozwód orzeczony z winy współmałżonka umożliwia małżonkowi niewinnemu wystąpienie po rozwodzie z roszczeniem alimentacyjnym. Staje się to szczególnie istotne przy znacznej dysproporcji w wysokości zarobków osiąganych przez byłych małżonków.

Przy podziale majątku nie ma żadnego znaczenia –  PODZIAŁ MAJĄTKU 

Istotne jest, iż roszczenie alimentacyjne jest jedynym roszczeniem majątkowym, które bezpośrednio wiąże się z orzeczeniem winy w wyroku rozwodowym. Oznacza to, że nawet jeśli współmałżonek zdradził i z tego powodu rozwód został orzeczony z jego winy, to fakt ten nie ma żadnego znaczenia podczas podziału majątku wspólnego i tylko z tego powodu małżonek winny z pewnością nie otrzyma mniejszego udziału.  

 

Więcej:

Zdrada w małżeństwie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]