Home Spadki Zasiedzenie a rozwód

Zasiedzenie a rozwód

by ADWOKAT MARTA WNUK
Zasiedzenie

Zasiedzenie. „Czy zasiadłam nieruchomość? Jestem w trakcie rozwodu. Co mam zrobić?”.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności. Polega na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu.

Posiadaczem samoistnym jest osoba władająca rzeczą jak właściciel  (art. 336 k.c.), przy czym stan posiadania współtworzą fizyczny element władania rzeczą (corpus) oraz intelektualny element zamiaru władania rzeczą dla siebie (animus).

Zasiedzenie – czas

Druga z przesłanek – upływ czasu – jest uzależniona od dobrej bądź złej wiary posiadacza samoistnego. W przypadku dobrej wiary, jak wynika z treści
art. 172 k.c., dla zasiedzenia wystarczający jest upływ 20 lat, zaś przy złej wierze 30 lat.

Posiadaczem w dobrej wierze jest ten, kto błędnie przypuszcza, że ma tytuł prawny do rzeczy (jest właścicielem rzeczy), a w złej ten, kto wie albo powinien wiedzieć, że nie ma tytułu prawnego do rzeczy (nie przysługuje mu prawo własności rzeczy, lecz innej osobie).

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Zasiedzenie – sąd przeprowadza postępowanie dowodowe

To, czy posiadanie jest samoistne, a więc prowadzące do zasiedzenia, rozstrzyga stan woli posiadacza i jej uzewnętrznienie, który taką swoją wolę manifestuje adekwatnymi zachowaniami (postanowienie SN z dnia 15 września 2011 r., II CSK 25/11, niepubl.), m.in. w postaci takich czynności faktycznych, które wskazują na samodzielny, rzeczywisty i niezależny od woli innej osoby stan władztwa.

Pamiętajmy, iż dobra wiara oznacza, że posiadacz rzeczy tkwi w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że prawo które wykonuje, faktycznie mu przysługuje.

Wniosek – ważne

Jeżeli składasz wniosek o zasiedzenie, musisz bardzo dokładnie sprawdzić, czy wnioskodawca jest w dobrej czy w złej wierze. Pojęcie dobrej (złej) wiary jako element konstrukcji prawnych ma charakter tzw. klauzuli generalnej. Dobra wiara posiadacza polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu, że przysługuje mu takie prawo do władania rzeczą, jakie faktycznie wykonuje.

Zasiedzenie – Rozwód

Rozwód ma znaczenie. Czas zasiedzenia wskazuje, że wciąż byliście małżeństwem. To jest istotne w sprawie i Sąd będzie opierał się na materiale dowodowym.

Jeżeli oboje małżonkowie byli samoistnymi posiadaczami nieruchomości, to oboje nabywają wtedy nieruchomość w drodze zasiedzenia i niewątpliwie stanowi ona ich majątek wspólny.

 

Więcej:

Jak przygotować się do rozwodu?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]