Home Kontakty z dzieckiem Rozwód i brak kontaktu z dziećmi. Zabezpieczenie kontaktów

Rozwód i brak kontaktu z dziećmi. Zabezpieczenie kontaktów

autor ADWOKAT MARTA WNUK
zabezpieczenie kontaktów

Zabezpieczenie kontaktów. „Pani Mecenas, nie widzę dzieci, jestem w trakcie rozwodu. Chciałbym mieć kontakt z dziećmi, co mam zrobić?”.

KLUCZ: zabezpieczenie kontaktów rodzica

W sytuacjach, gdy rodzic ma utrudnione kontakty z dzieckiem, a drugi rodzic nie wyraża woli porozumienia, składamy wniosek o zabezpieczenie.

Czasem nawet, gdy nie ma ograniczeń, a strony chcą mieć sztywno ustalone terminy, warto rozważyć zabezpieczenie.

zabezpieczenie kontaktów

 

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE 

Wystarczy oznaczyć konkretne dni tygodnia i weekendy, w których rodzic ma kontaktować się z dzieckiem. Przykładowo w pierwszy i trzeci weekend miesiąca od piątku od godziny 18:00 do niedzieli do godziny 19:00, w każdą środę od godziny 10:00 do godziny 18:00.

Więcej: Sprawa rodzinna – Rozwód Alimenty Kontakty

UZASADNIENIE

Przede wszystkim należy wskazać, iż pomiędzy rodzicami jest konflikt lub kontakty są ograniczane albo utrudniane.

Warto opisać stan faktyczny i załączyć dowody np. screen sms.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

OPŁATA

W TRAKCIE PROCESU:

40 zł.  W przypadku złożenia takiego wniosku w trakcie postępowania opłata wynosi 40 zł.

100 zł. W przypadku  zabezpieczenia alimentów, gdyż ustalenie kontaktów jest roszczeniem niepieniężnym.

 

JAK NAPISAĆ WNIOSEK?

Przykładowy wniosek

 

 

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE KONTAKTÓW 

(w trakcie trwania sprawy rozwodowej) 

 

Wnoszę o zabezpieczenie kontaktów z małoletnią córką / małoletnim synem stron _________________________,  na czas trwania procesu o rozwód w ten sposób, że pozwany będzie miał prawo do widywania się z dzieckiem w

__________________________________________________

 

Uzasadnienie

 

W Sądzie Okręgowym w ________ toczy się  postępowanie ____________

Pozwany w dniu ___________ wyprowadził się z mieszkania zajmowanego dotychczas wspólnie z powódką.

 

Kontakty są utrudnione _____________________________

Powódka swoją postawą utrudnia mu kontakty z _____________ co ma wpływ na psychikę dziecka i jego rozwój emocjonalny.

__________________________________

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 4451 § 1 k.p.c. w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 kpc. 

Mając na uwadze powyższe, niniejszy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

(podpis) 

Załącznik:

  1. odpis wniosku,
  2. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 40 zł.  

 

UWAGA: Proszę pamiętać o podpisie oraz załącznikach, które wskazałam.

 

Mam nadzieję, że kontakty między rodzicami będą coraz lepsze.

Jednakże pamiętaj, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem.

 

Ja generalnie staram się wynegocjować z rodzicami plan kontaktów i w tym zakresie sporządzam plan wychowawczy, który przekładam przed Sądem.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

Sprawy związane z dziećmi należą do kategorii spraw ciężkich, ponieważ rodzice potrafią bardzo zażarcie walczyć o dzieci. Ponadto przy okazji stosują techniki, które negatywnie wpływają na dzieci.

W ostatnim czasie prowadzę sprawy rodzinne w zakresie kontaktów, ustalenia miejsca pobytu dzieci. Są różne techniki – nie zawsze dobre w mojej ocenie, ale skuteczne, aby dziecko przejąć. Jednakże zdarzają się sytuacje, gdzie dziecko jest manipulowane przez dorosłych.

 

Więcej:

Jak określić kontakty z dzieckiem? Historia lekarza z Warszawy

Podobne wpisy

Skomentuj

Umów się na Konsultacje [Płatną]