Kontakty z dzieckiem,  rozwód

Rozwód i brak kontaktu z dziećmi. Zabezpieczenie kontaktów

Zabezpieczenie kontaktów

“Pani Mecenas nie widzę dzieci, jestem w trakcie rozwodu. Chciałbym mieć kontakt z dziećmi co mam zrobić ? “

KLUCZ : zabezpieczenie kontaktów rodzica

W sytuacjach gdy rodzic ma utrudnione kontakty z dzieckiem, a drugi rodzic nie wyraża woli porozumienia  składamy wniosek o zabezpieczenie….

Czasem nawet gdy  nie ma ograniczeń a strony chcą mieć sztywno ustalone terminy warto rozważyć zabezpieczenie.

 

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE 

Wystarczy oznaczyć konkretne dni tygodnia, weekendy w których rodzic ma kontaktować się z dzieckiem.

np. w pierwszy i trzeci weekend miesiąca od piątku od godziny 18:00 do niedzieli do godziny 19:00, w każdą środę od godziny 10:00 do godziny 18:00.

 

UZASADNIENIE

Należy wskazać, iż  pomiędzy rodzicami jest konflikt lub kontakty są ograniczane lub utrudniane.

Warto opisać stan faktyczny i załączyć dowody np. screen sms

 

OPŁATA

W TRAKCIE PROCESU:

40 zŁ.  W przypadku złożenia takiego wniosku w trakcie postępowania opłata wynosi 40 zł.

100 zł. W przypadku  zabezpieczenia alimentów, gdyż ustalenie kontaktów jest roszczeniem niepieniężnym.

 

JAK NAPISAĆ WNIOSEK ?

Przykładowy wniosek

 

 

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE KONTAKTÓW 

( w trakcie trwania sprawy rozwodowej) 

 

Wnoszę o zabezpieczenie kontaktów z małoletnią córką / małoletnim synem stron _________________________,  na czas trwania procesu o rozwód w ten sposób, że pozwany będzie miał prawo do widywania się z dzieckiem w

__________________________________________________

 

Uzasadnienie

 

W Sądzie Okręgowym w ________ toczy się  postępowanie ____________

Pozwany w dniu ___________ wyprowadził się z mieszkania zajmowanego dotychczas wspólnie z powódką.

 

Kontakty są utrudnione _____________________________

Powódka swoją postawą utrudnia mu kontakty z _____________ co ma  wpływ na psychikę dziecka i jego rozwój emocjonalny.

__________________________________

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 4451 § 1 k.p.c. w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 kpc. 

Mając na uwadze powyższe, niniejszy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

(podpis) 

Załącznik:

  1. odpis wniosku,
  2. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 40 zł.  

 

UWAGA : Proszę pamietać o podpisie oraz załącznikach które wskazałam

 

Mam nadzieję że kontakty między rodzicami będą coraz lepsze.

Pamiętaj, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem.

 

Ja w większości przypadkach staram się wynegocjować z rodzicami plan kontaktów i w tym zakresie sporządzam plan wychowawczy który przekładam przed Sądem.

 

Sprawy związane z dziećmi należą do kategorii spraw ciężkich. Rodzice potrafią bardzo walczyć o dzieci. Przy okazji stosują techniki które negatywnie wpływają na dzieci.

 

W ostatnim czasie – prowadzę sprawę rodzinną w zakresie kontaktów, ustalenia miejsca pobytu dzieci. Są różne techniki – nie zawsze dobre w mojej ocenie ale skuteczne aby dziecko przejąć. Niestety zdarzają się sytuację gdzie dziecko jest manipulowane przez dorosłych.

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń