Kontakty z dzieckiem,  rozwód

Zabezpieczenie alimentów ! Co zrobić żeby było szybciej.

Zabezpieczenie alimentów ! Co zrobić żeby było szybciej.

 

Pieniądze- budzące największe emocje są  kwestie finansowe.

Proces rozwodowy lub też sprawa o przyznanie alimentów może trwać niekiedy całymi miesiącami, bez gwarancji pozyskania świadczeń w spodziewanej wysokości.

Istnieje konstrukcja prawna- Zabezpieczenie  pozwalająca na wcześniejsze pozyskanie środków finansowych.

Powód może ubiegać się o tak zwane zabezpieczenie alimentów na okres trwania postępowania sądowego.

Wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów stanowi samodzielny tytuł wykonawczy, to jest sąd nadaje mu klauzulę wykonalności z urzędu. ( można natychmiast wszcząć egzekucję komorniczą).

Zażalenie – 7 dni. 

Sąd Najwyższy zdecydował, że termin na zażalenie biegnie od dnia wydania postanowienia na rozprawie, jeśli pełnomocnik nie wystąpił o jego doręczenie. Postanowienie wysłane z inicjatywy sądu się nie liczy.

Zabezpieczenia udziela, co do zasady, sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Jeśli zgłaszamy wniosek o udzielenie zabezpieczenia w toku trwania postępowania, wniosek rozpoznaje sąd, w którym aktualnie toczy się sprawa (z wyjątkiem Sądu Najwyższego).

W przypadku alimentów sąd nie udziela zabezpieczenia z urzędu. Niezbędnym jest w tym zakresie wniosek, który wiąże sąd. Warto więc wskazać, że sąd nie może udzielić zabezpieczenia w kwocie większej niż wskazana we wniosku.

Jaki termin 

Z uregulowań kodeksu postępowania cywilnego wynika, że wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być z reguły rozpoznany niezwłoczne (nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu pisma). W praktyce różnie bywa….

 

Jak zmienić postanowienie o zabezpieczeniu ?

Uzasadniając żądanie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia udzielającego zabezpieczenia (oparte na twierdzeniu, iż odpadła lub zmieniła się przyczyna zabezpieczenia) obowiązany powinien w szczególności wykazać zmiany, jakie nastąpiły w stanie faktycznym stanowiącym podstawę udzielenia zabezpieczenia.

 

Termin do złożenia wniosku:

Wniosek o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia może być zgłoszony w każdym czasie, jednakże:

a) dopóki udzielone zabezpieczenie jest skuteczne,

b) w sytuacji, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia,

c) dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia

 

Który sąd?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd, który w chwili jego złożenia rozpoznaje sprawę merytorycznie.  (sąd w którym znajdują akta sprawy).

 

 

 

 

 

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń