Zabezpieczenie alimentów ! Co zrobić żeby było szybciej.

 

Pieniądze- budzące największe emocje są  kwestie finansowe.

Proces rozwodowy lub też sprawa o przyznanie alimentów może trwać niekiedy całymi miesiącami, bez gwarancji pozyskania świadczeń w spodziewanej wysokości.

Istnieje konstrukcja prawna- Zabezpieczenie  pozwalająca na wcześniejsze pozyskanie środków finansowych.

Powód może ubiegać się o tak zwane zabezpieczenie alimentów na okres trwania postępowania sądowego.

Wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów stanowi samodzielny tytuł wykonawczy, to jest sąd nadaje mu klauzulę wykonalności z urzędu. ( można natychmiast wszcząć egzekucję komorniczą).

Zażalenie – 7 dni. 

Sąd Najwyższy zdecydował, że termin na zażalenie biegnie od dnia wydania postanowienia na rozprawie, jeśli pełnomocnik nie wystąpił o jego doręczenie. Postanowienie wysłane z inicjatywy sądu się nie liczy.

Zabezpieczenia udziela, co do zasady, sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Jeśli zgłaszamy wniosek o udzielenie zabezpieczenia w toku trwania postępowania, wniosek rozpoznaje sąd, w którym aktualnie toczy się sprawa (z wyjątkiem Sądu Najwyższego).

W przypadku alimentów sąd nie udziela zabezpieczenia z urzędu. Niezbędnym jest w tym zakresie wniosek, który wiąże sąd. Warto więc wskazać, że sąd nie może udzielić zabezpieczenia w kwocie większej niż wskazana we wniosku.

Jaki termin 

Z uregulowań kodeksu postępowania cywilnego wynika, że wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być z reguły rozpoznany niezwłoczne (nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu pisma). W praktyce różnie bywa….

 

Jak zmienić postanowienie o zabezpieczeniu ?

Uzasadniając żądanie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia udzielającego zabezpieczenia (oparte na twierdzeniu, iż odpadła lub zmieniła się przyczyna zabezpieczenia) obowiązany powinien w szczególności wykazać zmiany, jakie nastąpiły w stanie faktycznym stanowiącym podstawę udzielenia zabezpieczenia.

 

Termin do złożenia wniosku:

Wniosek o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia może być zgłoszony w każdym czasie, jednakże:

a) dopóki udzielone zabezpieczenie jest skuteczne,

b) w sytuacji, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia,

c) dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia

 

Który sąd?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd, który w chwili jego złożenia rozpoznaje sprawę merytorycznie.  (sąd w którym znajdują akta sprawy).

 

 

 

 

 

Nierówny podział majątku

Nierówny podział majątku a Zasady współżycia społecznego. "Pani Mecenas, z byłą żoną mamy mieszkanie. 70 % wartości mieszkania kupione było…
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak wygrać sprawę rozwodową ?

W Polsce z roku na rok jest zawieranych coraz więcej małżeństw. dużo ludzi się również rozwodzi. Czasami szara rzeczywistość okazuje…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenty po rozwodzie  !

Alimenty po rozwodzie  Kluczowa jest kwestia czy jesteś winny czy nie.... !??? To jest najważniejsze i przepisy regulują tą kwestię…
CZYTAJ WIĘCEJ

Unieważnienie małżeństwa! Schizofrenia

"Pani Mecenas, okazało się że zona przed małżeństwem była już hospitalizowana.Nie wiedziałem o chorobie. Podobno cierpi na schizofrenię paranoidalną"  …
CZYTAJ WIĘCEJ

Zdrada – Czy jestem wyłącznie winny ? Rozwód !

"Pani Mecenas,  żona złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy mojej w rozkładzie pożycia małżeńskiego, z powodu zdrady" Zdrada, nawet…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Alimenty – Wysokość alimentów – od czego zależy ?

„Żona od początku mówiła, że gorzko zapłacę za rozwód i będę płacił duże pieniądze na dziecko, ja nie chce płacić…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Choroba małżonka Rozwód czy unieważnienie małżeństwa! Mało kto wie, że MOŻNA !

Choroba małżonka Rozwód czy unieważnienie małżeństwa! Mało kto wie, że MOŻNA   W ostatnim miesiącu zgłosiło się kilka osób do…
KONTYNUUJ CZYTANIE
Zadzwoń