Home Kontakty z dzieckiem Zabezpieczenie alimentów! Co zrobić, żeby było szybciej.

Zabezpieczenie alimentów! Co zrobić, żeby było szybciej.

by ADWOKAT MARTA WNUK
Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów! Co zrobić, żeby było szybciej.

W sprawach o rozwód największe emocje budzą kwestie finansowe.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Proces rozwodowy lub sprawa o przyznanie alimentów może trwać niekiedy całymi miesiącami. Jednocześnie wcale nie mamy gwarancji pozyskania świadczeń w spodziewanej wysokości.

Istnieje konstrukcja prawna – zabezpieczenie pozwalające na wcześniejsze pozyskanie środków finansowych.

Powód może ubiegać się o tak zwane zabezpieczenie alimentów na okres trwania postępowania sądowego.

Wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów stanowi samodzielny tytuł wykonawczy, to jest sąd nadaje mu klauzulę wykonalności z urzędu (można natychmiast wszcząć egzekucję komorniczą).

Alimenty w jakiej wysokości? Jakie są wyroki

Postępowanie główne może trwać kilka lat, dlatego tak ważne jest, aby uzyskać pewne postanowienia już wcześniej – np. dotyczące alimentów, miejsca pobytu dzieci.

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zażalenie – 7 dni. 

Sąd Najwyższy zdecydował, że termin na zażalenie biegnie od dnia wydania postanowienia na rozprawie, jeśli pełnomocnik nie wystąpił o jego doręczenie. Postanowienie wysłane z inicjatywy sądu się nie liczy.

Co do zasady, zabezpieczenia udziela sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Jeśli zgłaszamy wniosek o udzielenie zabezpieczenia w toku trwania postępowania, wniosek rozpoznaje sąd, w którym aktualnie toczy się sprawa (z wyjątkiem Sądu Najwyższego).

W przypadku alimentów sąd nie udziela zabezpieczenia z urzędu. Niezbędnym jest w tym zakresie wniosek, który wiąże sąd. Warto więc wskazać, że sąd nie może udzielić zabezpieczenia w kwocie większej niż wskazana we wniosku.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Zabezpieczenie alimentów. Jaki termin?

Z uregulowań kodeksu postępowania cywilnego wynika, że wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być z reguły rozpoznany niezwłoczne (nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu pisma). W praktyce jednak bywa różnie…

Jak zmienić postanowienie o zabezpieczeniu?

Uzasadniając żądanie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia udzielającego zabezpieczenia (oparte na twierdzeniu, iż odpadła lub zmieniła się przyczyna zabezpieczenia) obowiązany powinien w szczególności wykazać zmiany, jakie nastąpiły w stanie faktycznym stanowiącym podstawę udzielenia zabezpieczenia.

Alimenty wysokość  –  Ile alimentów 1500 złotych czy 2500 zł. ?

Termin do złożenia wniosku:

Wniosek o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia może być zgłoszony w każdym czasie, jednakże:

a) dopóki udzielone zabezpieczenie jest skuteczne.

b) w sytuacji, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia.

c) dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia.

Zabezpieczenie alimentów. Który sąd?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd, który w chwili jego złożenia rozpoznaje sprawę merytorycznie (sąd, w którym znajdują się akta sprawy).

 

Zabezpieczenie alimentów

Więcej:

Zabezpieczenie Alimentów

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]