alimenty,  rozwód

Alimenty – Wysokość alimentów – od czego zależy ?

„Żona od początku mówiła, że gorzko zapłacę za rozwód i będę płacił duże pieniądze na dziecko, ja nie chce płacić bo wiem ,że to ona korzysta z tych pieniędzy. Ja otrzymuje „na papierze” minimalne wynagrodzenie.  Sąd zasądził 1500 zł.miesięcznie na moją córkę gdyż uznał, że mógłbym zarobić znacznie więcej, gdybym się postarał. Moja żona zarabia powyżej średniej krajowej. Od czego więc właściwie zależy wysokość alimentów?. Mieszkamy w Warszawie, córka chodzi do Szkoły w Centrum Warszawy. Jakie są alimenty w  Warszawie ”

wysokość alimentów

 

“Pani Mecenas zależy wysokość alimentów ? To moje ulubione pytanie.

Wysokość alimentów zależy głównie od dwóch rzeczy: 

POTRZEBY DZIECKA                                                                                                                                                                                    TAK od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, 

MOŻLIWOŚĆ OJCA                                                                                                                                                                                     TAK  od możliwości zarobkowych i majątkowych ojca.

W pierwszej kolejności… ZACZNIJMY od tego jak obliczyć wysokość alimentów? 

To pytanie spędza sen z powiek rodzicom, którzy zdecydowali się rozstać, mając wspólne dzieci. 

I kwestia finansowa czasem jest jeszcze bardziej drażliwa niż samo orzeczenie o rozwodzie. 

Dla wielu osób problematyczne staje się wyliczenie miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, na podstawie których sąd orzeka wysokość alimentów. 

 

Jest to w pełni zrozumiałe, bo pewnie mało kto wcześniej liczył „ILE KOSZTUJE DZIECKO”

Aż tu nagle trzeba wszystko zsumować i odpowiedzieć na pytanie „ ile Kosztuje wychowanie dziecka miesięcznie ?” Co do usprawiedliwionych potrzeb, oczywistym jest, że tę kwestię ustala się indywidualnie do sytuacji każdego dziecka ( WIEK, STAN ZDROWIA ) .

To co ważne, dziecko ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. 

Usprawiedliwionymi potrzebami dziecka są w szczególności koszty związane z: wyżywieniem, zapewnieniem korzystania z mediów (takich jak: woda, prąd, gaz, Internet, telefon, telewizja), edukacją, kulturą fizyczną, ochroną zdrowia i leczeniem, wypoczynkiem, rozrywką. Rodzice mają obowiązek ustawowy troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je (odpowiednio do jego uzdolnień) do pracy dla dobra społeczeństwa. Wysokość alimentów może być ustalona w wyroku sądu bądź w ugodzie sądowej. Ponadto rodzice mogą ustalić alimenty samodzielnie na zasadzie swobody umów.

POTRZEBY DZIECKA  !!!

PRZYKŁAD:

I. Koszty związane z mieszkaniem w zestawieniu miesięcznym:

– czynsz: 1800 zł;
– prąd: ok. 150 zł;
– woda: ok. 150 zł;
– Internet i telewizja: ok. 150 zł;
Łączny koszt: ok. 2250 zł : 2 osoby = 1125 zł/os.

II. Koszty związane z wyżywieniem dziecka w zestawieniu miesięcznym (wyżywienie plus specjalistyczna żywność w związku z problemami gastrologicznymi małoletniego) – ok. 900 zł;

III. Koszty związane z edukacją :
-prywatne przedszkole/ szkołę   1900 zł.
– kurs języka angielskiego i niemieckiego – 350 zł miesięcznie;

– kurs judo dwusemestralny 100 zł miesięcznie;
– książki, zeszyty, plecak, przybory szkolne, artykuły papiernicze, składki szkolne, składka na OC, opłata za zieloną szkołę w roku szkolnym – ok. 1800 zł – 150 zł miesięcznie;

IV. Koszty związane z higieną osobistą dziecka, kosmetykami, chemią gospodarczą i fryzjerem – ok. 150 zł miesięcznie;

V. Koszty związane z leczeniem stomatologicznym i gastrologicznym dziecka – ok. 1800 zł rocznie – 150 zł miesięcznie;

VI. Koszty związane z wakacjami i feriami – 3600 zł rocznie – 300 zł miesięcznie;

VII. Telefon komórkowy abonament – 50 zł miesięcznie;

VII. Koszty związane z ubiorem, buty, odzież – 300 miesięćznie 

Łącznie –  5425 zł : 2 rodziców = 2712,50 zł/rodzic

MOŻLIWOŚCI OJCA !!!

Jeżeli chodzi o możliwości zarobkowe i majątkowe ojca, przyjmuje się nie tylko jego faktyczne zarobki, lecz także to, ile mógłby zarabiać gdyby w aktualnej sytuacji rynkowej w pełni wykorzystywał swoje możliwości, oczywiście stosowanie do swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, stanu zdrowia czy wieku. 

Sąd orzekając alimenty bierze  nie tylko faktycznie osiągane dochody z majątku oraz z pracy zarobkowej, ale także te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana powinna i może uzyskiwać stosownie do swoich sił fizyczny i psychicznych, przy dochowaniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki. 

Oznacza to, że faktycznie osiągane dochody nie zawsze są tożsame z możliwościami zarobkowymi danej osoby. !!!!

Kancelaria adwokacka adwokat Marty Wnuk specjalizuje się w prowadzeniu trudnych spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem.  – GDAŃSK – WARSZAWA

Kryterium oceny możliwości zobowiązanego w kwestii zarobkowania może być m.in. staż pracy, dotychczasowe zarobki, stopień posiadanego wykształcenia, fakt ukończenia kursów specjalistycznych. Zobowiązany, który nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału do osiągania dochodów –może być obciążony alimentami w wyższej wysokości, określonymi na podstawie jego hipotetycznych możliwości płatniczych. 

Ponadto, sąd bierze pod uwagę wydatki samego ojca. Należy więc udokumentować wszystkie wydatki, w tym zobowiązania (np. raty kredytów, leasingu, koszty najmu, opłaty). 

Fakt założenia nowej rodziny bądź konieczność płacenia alimentów na inne dziecko, również ma istotne znaczenie. Więcej o tym pisałam w innym poście.  

W szczególności będzie miało to miejsce wtedy, gdy zobowiązany nie osiąga wyższych dochodów z przyczyn nie zasługujących na aprobatę.

Zadzwoń