Umowny podział majątku wspólnego

Życzę Wam abyście doszli do porozumienia w sprawie podziału umownego. Z pewnością zaoszczędzicie czas, pieniądze i zdrowie.  

Umowny podział majątku wspólnego wady i zalety. 

Dlaczego warto dokonać umownego podziału majątki wspólnego?

umowny podział

Postępowania sądowe zazwyczaj trwają bardzo długo. Postępowanie o podział majątku wspólnego należy do jednego z najbardziej złożonych postępowań sądowych. Postępowanie o podział majątku wspólnego jest swoistym konglomeratem mieszczącym w sobie rozmaitego rodzaju żądania. Obok żądania głównego dotyczącego podziału majątku  wspólnego ( substancji majątkowej ) mogą być zgłoszone także żądania akcesoryjne. 

Stosownie do art. 46 KRO  w zw. Z art. 1037 §  1 KC podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi osobami mającymi udziały w majątku wspólnym, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie którejkolwiek  z osób uprawnionych do żądania podziału tego majątku. 

Zdecydowanie podział umowny jest również o wiele szybszy. Umowny podział majątku może dotyczyć całego majątku lub jego poszczególnych składników. 

Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, umowa powinna zostać zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego. 

Ważna jest rozmowa

Moje doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, że rozmowa jest ważna. Małżonkom się wydaje, że pójdą do Sądu wykrzyczą swoje żale i po sprawie. Postępowanie trwa latami, ból mija a małżonkowie dalej mają związane ręce w kwestii zarządu składnikami majątku. 

Często słyszę od klientów, którzy to przeszli „Gdyby nam ktoś wcześniej powiedział….”

Dlatego warto jest rozmawiać, a pełnomocnicy powinni dążyć do ugodowego załatwienia sprawy. 

Sposobów na podział majątku wspólnego jest kilka tutaj wpis o tym  https://adwokatodrozwodow.pl/podzielenie-majatku/

Co powinno znaleść  się w takiej umowie?

  1. Podanie daty zawarcia małżeństwa
  2. Wskazanie, w jakim  ustroju majątkowym funcjonowali małżonkowie
  3. Podanie liczby i wieku dzieci
  4. Wskazanie podstawy i daty ustania wspólnosci majątkowej miedzy małżonkami 
  5. Określić skład majątku wspólnego wraz ze wskazaniem ich wartości określonej przez strony,
  6. określić wysokość nakładów dokonywanych pomiędzy małżonkami,
  7. ustalić które z przedmiotów majątkowych i środków pieniężnych trafiają do poszczególnych małżonków
  8. określić wysokość ewentualnych dopłat celem wyrównania udziałów, a także terminy ich wymagalności.
  9. Jeśli są ustalone dopłaty warto pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu ich zapłaty (np. ustanowienia hipoteki, poręczenia itp.)

Czytaj także: Podział majątku współnego po rozwodzie

Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie - Jak napisać porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymania kontaktów.  W pierwszej kolejności na górze proponuję określić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Pozew z winy żony. I dzieci przy ojcu.

Pozew z winy - Jak napisać pozew z winy żony i dzieci przy ojcu ?   W pierwszej kolejności prosimy…
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie chcę rozwodu.

Nie chcę rozwodu. Co mamy napisać w piśmie?  Wnoszę o oddalenie pozwu w całości. Należy wykazać, iż  nie doszło do…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód – Jak napisać pozew o rozwód ?

Rozwód   Rozwód - co powinien zawierać pozew !!!  Możesz znaleść 1ooooo wzorów ale żaden nie będzie idealny. Dlaczego ?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alkoholizm jako wina w Rozwodzie. Jak napisać uzasadnienie ?

Alkoholizm to bardzo ważny problem .....To wina w rozpadzie małżeństwa.  Jak napisać uzasadnienie pozwu... Alkoholizm- jak uzasadnić przyczynę rozpadu małżeństwa  …
KONTYNUUJ CZYTANIE

Rozwód – Jak napisać pozew o rozwód ?

Rozwód   Rozwód - co powinien zawierać pozew !!!  Możesz znaleść 1ooooo wzorów ale żaden nie będzie idealny. Dlaczego ?…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Podsłuch i nagranie małżonka . Jako dowód w sprawie.

Podsłuch i nagranie małżonka Kwestia nowoczesnych środków dowodowych pośród których znajdują się nagrania jest kwestią sporną. Już wcześniej napisałam artykuł…
KONTYNUUJ CZYTANIE
Potrzebuję Adwokata - Zadzwoń