• Spadki

    Zasiedzenie a rozwód

    Zasiedzenie “Czy zasiadłam nieruchomość, jestem również w trakcie rozwodu ?” Co mam zrobić Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności. Polegająca na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu. Zasiedzenie – Włada jak właściciel Posiadaczem samoistnym jest osoba władająca rzeczą jak właściciel  (art. 336 k.c.), przy czym stan posiadania współtworzą fizyczny element władania rzeczą ( corpus) oraz intelektualny element zamiaru władania rzeczą dla siebie ( animus). Zasiedzenie – czas Druga z przesłanek – upływ czasu – jest uzależniona od dobrej bądź złej wiary posiadacza samoistnego, i tak w przypadku dobrej wiary jak wynika z treści art. 172 k.c. dla zasiedzenia wystarczający…

Zadzwoń