• Kontakty z dzieckiem

    Jak wygląda sprawa o kontakty ?‼‼‼

    Jak wygląda sprawa o kontakty ? Jak wygląda sprawa o kontakty?Czeka cie sprawa o uregulowanie kontaktów ? Kto złożył ? Nie wiesz czego można się spodziewać…. A zatem zaczynajmy…W każdym czasie rodzicom przysługuje prawo wszczęcia sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem. W każdym czasie również można zmienić.   __________________________________________________________   Stronami są : wnioskodawca i uczestnik postępowania. Wymiana pism Najpierw jeszcze przed sprawą sądową należy zając stanowisko na piśmie. Tak to bardzo ważne. Rozprawa w sądzie Przed pierwszą rozprawą ? Jest stres ? Sąd za pierwszej rozprawie pyta czy chcecie podjąć mediację ? Nie … to przechodzi dalej… Najpierw chce Was poznać i następuje informacyjne słuchanie stron, Sąd zadaje wam pytania a…

  • Kontakty z dzieckiem,  rozwód

    Rozwód z kim będą dzieci, kiedy rodzice walczą.

    Rozwód z kim będą dzieci, kiedy rodzice walczą. Sąd opieka wyrok bardzo często na podstawie badań przeprowadzonych w sprawie.  Opinia sporządzona przez biegłych specjalistów z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych jest kluczowa w większości sprawach. Rozwód a dzieci Co w przypadku gdy opinia jest niekorzystna ? Oczywiście że można zakwestionować Najpierw pytanie jak wyglądają takie badania ? Najczęściej takie badanie odbywa się w ośrodku i polega na rozmowie z dzieckiem i z każdym z rodziców ze specjalistą, testach psychologicznych i dla przykładu dzieci rysują swój wymarzony domek. A w nim ……….. Wnioski  w opinii ma najistotniejsze znaczenie dla Sądu i na jej podstawie często wydawane jest końcowe orzeczenie. Masz 14 dni na  przedstawienie ewentualnych…

Zadzwoń