Home rozwód Separacja, gdy nie ma dzieci

Separacja, gdy nie ma dzieci

by ADWOKAT MARTA WNUK
Separacja gdy nie ma dzieci

Separacja, gdy nie ma dzieci

Separacja, gdy nie ma dzieci. Jeżeli chcemy separację, musimy liczyć się z tym, że druga strona może w odpowiedzi zażądać rozwodu. Wtedy, co do zasady, toczy się sprawa o rozwód.

Przy separacji wszystkie kwestie rozstrzyga się tak jak przy rozwodzie z tą różnicą, że separacja nie kończy małżeństwa. Formalnie jesteśmy w separacji, gdyż rozpad pożycia nie jest trwały – oznacza to, że małżonkowie mają nadzieję na powrót do siebie.

W sytuacji gdy między małżonkami jest rozdzielność majątkowa, każda ze stron może wystąpić do sądu rejonowego o podział majątku. Sąd okręgowy nie rozstrzyga kwestii podziałowych – chyba że strony są zgodne.

Pozew o separację wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł. Do pozwu należy załączyć akt małżeństwa.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT

Ile trwa sprawa o separację?

W przypadku gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci, postępowanie jest zdecydowanie krótsze. Jeżeli strony są zgodne co do separacji bez orzekania o winie, wówczas postępowanie zamyka się na jednej rozprawie. Ponadto obecnie strony mają możliwość wystąpienia o przeprowadzenie rozprawy w trybie wideokonferencji. W pozwie należy wskazać, że dysponują Państwo odpowiednim sprzętem i z uwagi na odległość forma zdalna jest dla Państwa wskazana.

Pozew należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania stron.

Jeżeli podejmiemy decyzję o separacji, wówczas albo sporządza się pozew samodzielnie, albo zleca wykonanie tej czynności kancelarii. Można również zlecić kancelarii pełną reprezentację w sprawie, w tym napisanie pozwu.

Więcej: Adwokat rodzinny – Jaki powinien być?

Jakie dowody w sprawie o separację?

Jeżeli zdecydujemy się na orzeczenie separacji bez orzekania o winie, jest szansa na szybkie zakończenie sprawy. W takim przypadku nie trzeba zbierać dowodów na winę – do pozwu należy załączyć tylko akt małżeństwa i potwierdzenie uiszczenia opłaty 600 zł.

Ważne: gdy postępowanie o separację przedłuża się, a zależy nam na uzyskaniu rozdzielności majątkowej, wówczas można wytoczyć powództwo o rozdzielność majątkową do sądu rejonowego, wskazując sygnaturę sprawy o separację.

Należy również pamiętać, że jest możliwość orzeczenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

„Mieszkam w domu, który jest wspólnością małżeńską” 

Jeżeli chodzi o podział, trzeba działać jak najszybciej. Proszę jednak pamiętać, że nikt nas z domu nie wyrzuci.

W sprawie o podział majątku kluczowe jest spisanie wszystkich składników majątku, np. dom, samochód, konta bankowe, biżuteria.

Czy mąż ma szanse na nierówny udział w majątku?

Jeżeli małżonkowie mieli wspólność majątkową i oboje pracowali, w takiej sytuacji sądy bardzo rzadko ustalają nierówny podział majątku.

Przy podziale majątku patrzymy na składniki majątku i ustalamy całkowity podział.

Nie polecam robić tego w częściach i na przykład zostawiać podziału domu na później, albowiem doświadczenie uczy mnie, że podział należy przeprowadzić kompleksowo, przede wszystkim po to, aby sprawy nie trwały latami.

Więcej:

Separacja czy rozwód? Co robić?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]