rozwód

Sąd Okręgowy Rozwód. GDAŃSK WARSZAWA

Sąd Okręgowy Rozwód

Jeśli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia każde z nich może wnieść pozew o rozwód.

Aby sąd orzekł rozwód, należy udowodnić, że nie ma szans na uratowanie maleństwa a więzi zostały zerwane.

Do jakiego Sądu ?

Pozew o rozwód może zostać złożony z żądaniem orzeczenia o winie lub bez orzekania o winie.

Pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić przygotowując pozew  jest określenie sądu.

Właściwy sąd jest –  sąd okręgowy. Tak. Pamiętaj nie można złożyć pozwu do Sądu Rejonowego.

Następnie należy wskazać strony postępowania.

 

Pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego. W którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. (o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa).

 

W przeciwnym przypadku właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego W przypadku, kiedy nie ma takiego miejsca zamieszkania, właściwym miejscowo będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Pozew o rozwód

 W jego treści  pozwu należy więc wskazać:

  • imię, nazwisko i dokładny adres powoda, PESEL oraz  imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego z małżonków, PESEL.

Powód powinien również sprecyzować swoje żądanie, tj.o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, z winy pozwanego, z winy powoda, z winy obojga małżonków.

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, powód powinien w treści pozwu wskazać, jakiego rozstrzygnięcia domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej nad potomstwem.

Nadto w pozwie zawrzeć można swoje żądanie dotycząc podziału majątku wspólnego, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po prawomocnym orzeczeniu rozwodu, eksmisji  ze wspólnego mieszkania.

Bardzo ważne jest uzasadnienie

Należy  opisać przyczyny wystąpienia z żądaniem rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Do każdego pozwu o rozwodowego należy dołączy, odpisu aktu małżeństwa (wydany nie później niż przed 6 miesiącami) odpisów aktów urodzenia małoletnich dzieci, zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach.

 

GDAŃSK – W Sądzie Okręgowym w Gdańsku  sprawy o rozwód rozpoznaje GDAŃSK SĄD OKRĘGOWY

SŁUPSK – W Sądzie Okręgowym w Słupsku sprawy o rozwód rozpoznaje SŁUPSK SĄD OKRĘGOWY

WARSZAWA – W Sądzie Okręgowym w Warszawie sprawy o rozwód rozpoznaje WARSZAWA SĄD OKRĘGOWY

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Potrzebuję Adwokata - Zadzwoń

POBIERZ DARMOWY PORADNIK!