Rozwód i Dzieci – Dziecko i Wojna przy rozwodzie

by ADWOKAT MARTA WNUK
rozwód i dzieci

Rozwód i dzieci – Dziecko i wojna przy rozwodzie

Dlaczego dziecko lub dzieci są narzędziem lub bronią w sprawach rozwodowych?

Dlaczego rodzice zapominają, czym jest dobro dziecka? Przede wszystkim pamiętajmy, że rozwód rodziców przeżywany w dzieciństwie nie jest czynnikiem determinującym konkretne zaburzenia w życiu dorosłym. Sama sytuacja rozwodowa nie jest tak toksyczna. Toksyczne jest natomiast to, co dorośli w trakcie procesu rozwodowego robią.

rozwód i dzieci

Moim zdaniem można rozstać się bez większych negatywnych skutków dla dziecka. Jak to zrobić? Dziecko nie może uczestniczyć w walce rodziców. Moi klienci znają mnie z powiedzenia: „Jest wojna, są ofiary.” Powtarzam to zawsze w obliczu konfliktu.  Ja osobiście zawsze staram się namówić do szukania rozwiązań. Należy dziecku stworzyć poczucie bezpieczeństwa. Istotne jest również zachowanie pozytywnego obrazu obojga rodziców.

Jaki czas jest najlepszy dla dziecka aby rodzice się rozstali? Każda sytuacja jest różna. 

Rozwód i dzieci: Stabilność i kontakty

Moim zdaniem na każdym etapie rozwoju dziecka najważniejsze jest zapewnienie dobrych kontaktów!  Jeżeli małżonkowie są zgodni, to najlepiej podpisać plan wychowawczy!  Dziecko powinno czuć stabilność sytuacji, nawet jeśli rodzice czują się niepewnie, a ich relacja jest chwiejna. Daje to dziecku poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli nie uda się porozumieć czeka cię walka o dziecko – a tutaj kluczowe jest wysłuchanie małoletniego zgodnie z nowymi przepisami 2024 r. oraz badania OZSS tj. opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów – którzy ostatecznie powiedzą z kim ma zostać dziecko.

Rozwód i dzieci: Walka o dziecko

Kiedy zaczyna się walka o dziecko, pamiętaj, aby uregulować ten stan prawny. Często dochodzi do sytuacji, kiedy małżonkowie w trakcie rozstania walczą o dziecko. Dlatego też ważne jest uregulowanie prawnie, żebyś miał pewność, że dziecko będzie przy tobie.

Dlatego należy złożyć w takiej sytuacji wniosek o uregulowanie miejsca pobytu dziecka. 

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

Dla przykładu – jedna z moich klientek mieszkała w Warszawie i miała spór ze swoim partnerem w zakresie dziecka. Z ostrożności procesowej chciała prawnie uregulować kwestie pobytu dziecka oraz formalnie uregulować alimenty. Dzięki temu mogła wyjechać do innego miasta. Chodzi o to, że dzięki formalnemu uregulowaniu miejsca zamieszkania dziecka bądź dzieci będziesz miał pewność tego, że miejscem pobytu dziecka jest każdorazowe Twoje miejsce zamieszkania

Co jest kluczowe w Walce o dziecko ? Wysłuchanie małoletniego i badania biegłych

Wysłuchanie dziecka w Sądzie

W wygraniu sprawy o dziecko kluczowe jest uwzględnienie interesu dziecka oraz jego zdania i rozsądnych życzeń. Wysłuchanie dziecka poza salą sądową stanowi ważny element tego procesu.

Oto kilka kluczowych punktów, które mogą pomóc w wygraniu sprawy:

  1. Interes dziecka: Sąd powinien brać pod uwagę najlepsze interesy dziecka przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego osoby lub majątku.
  2. Wysłuchanie dziecka: Sąd może wysłuchać dziecka, jeśli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają. Jest to istotne zwłaszcza w sprawach dotyczących opieki, alimentów, czy miejsc zamieszkania.
  3. Brak rodziców lub pełnomocników: Wysłuchanie dziecka odbywa się bez obecności rodziców lub pełnomocników dziecka. Jest to istotne, aby zapewnić dziecku swobodę w wyrażaniu swoich myśli i uczuć.
  4. Notatka sędziowska: Sędzia sporządza notatkę na podstawie wysłuchania, która może stanowić istotny element dowodowy w procesie. Notatka powinna być krótka, ale zawierać istotne informacje wynikające z rozmowy z dzieckiem.
  5. Zgodność z wolą dziecka: Sąd powinien uwzględnić zdanie i rozsądne życzenia dziecka w miarę możliwości. Decyzja sądu powinna być zgodna z wolą dziecka, jeśli jest to w jego najlepszym interesie.

Walka o Dziecko: Rola Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych

Walka o opiekę nad dzieckiem w procesie sądowym to często trudne i emocjonalnie obciążające doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych stron. W takich sytuacjach niezwykle istotną rolę odgrywa Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych (OZSS), który wnosi do procesu głębokie zrozumienie i obiektywne spojrzenie na potrzeby i dobro dziecka.

OZSS, składający się z wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, jak psychologia, pedagogika czy medycyna, pełni kluczową rolę w procesie sądowym, przyczyniając się do podjęcia decyzji najbardziej korzystnych dla dziecka. Sąd może zlecić przeprowadzenie opinii przez OZSS w sytuacjach, gdzie strony postępowania nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach związanych z opieką nad dzieckiem lub gdy dobro dziecka jest zagrożone.

Podczas badania, OZSS przeprowadza szereg różnorodnych metod, od analizy akt sprawy, poprzez wywiady z rodziną, po badania psychologiczne małoletniego dziecka oraz rodziców. Badanie obejmuje również obserwację zachowań, relacji i więzi w rodzinie. Wszystko to ma na celu zrozumienie specyfiki sytuacji oraz potrzeb dziecka.

Opinia sporządzona przez OZSS ma istotne znaczenie dla decyzji sądowej. Choć strony postępowania mają możliwość złożenia zastrzeżeń i odwołań od opinii, skuteczne zakwestionowanie jej jest trudne. Opinia OZSS często stanowi kluczowy element dowodowy, na którym opiera się sąd przy podejmowaniu decyzji. Na podstawie tej opinii Sąd wydaje ostatecznie decyzję.

Proces badania przez OZSS wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony wszystkich uczestników. Warto być otwartym i autentycznym w kontaktach z biegłymi, co może przyczynić się do uzyskania bardziej korzystnych wniosków.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące dzieci przy rozwodzie

Czy dziecko może być wysłuchane przez Sąd?

Tak, dziecko może być wysłuchane przez sąd. Wysłuchanie dziecka odbywa się zazwyczaj poza salą sądową, aby stworzyć bardziej komfortową atmosferę dla dziecka i umożliwić mu swobodne wyrażanie swoich myśli i uczuć. Sąd bierze pod uwagę zdanie i rozsądne życzenia dziecka w miarę możliwości, uwzględniając jego dobro i najlepsze interesy. Wysłuchanie dziecka może mieć istotny wpływ na decyzję sądu w sprawach dotyczących opieki, kontaktów z rodzicami, ustalania alimentów czy miejsc zamieszkania. Jednakże, decyzja o wysłuchaniu dziecka zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy oraz oceny sędziego, który podejmuje taką decyzję. Sąd może również skorzystać z pomocy psychologa lub innych specjalistów w celu lepszego zrozumienia potrzeb i perspektywy dziecka.

Jak rozwód wpływa na dziecko?

Rozwód sam w sobie nie musi być traumatycznym doświadczeniem dla dziecka, kluczowe jest zachowanie rodziców w tej sytuacji. Odpowiednia opieka, wsparcie emocjonalne i otwarta komunikacja z dzieckiem są niezbędne, aby pomóc mu odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Jakie są zalecenia dotyczące postępowania z dziećmi podczas rozwodu?

W trakcie rozwodu kluczowe jest, aby nie angażować dzieci w konflikty między rodzicami, stworzyć dla nich poczucie bezpieczeństwa, zachować pozytywny obraz obu rodziców, nie zmuszać dzieci do wybierania stron oraz okazywać im miłość niezależnie od sytuacji. Na pewno ogromnym błędem są kłótnie przy dzieciach czy traktowanie ich przedmiotowo jako oręże w walce o rozwód.

Czy wiek dziecka ma znaczenie podczas rozwodu?

Tak, wiek dziecka ma wpływ na jego odczuwanie rozstania rodziców. Pamiętaj, że dla niemowląt i małych dzieci kluczowa jest stabilność i przewidywalność. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą doświadczać lęku o utratę jednego z opiekunów. Starsze dzieci i nastolatki mogą przeżywać gniew, poczucie odrzucenia, a także konflikty wewnętrzne związane z lojalnością wobec obu rodziców.

Kiedy warto ustalić miejsce pobytu dziecka?

Kiedy rodzice się rozstają (czyli nie tylko w przypadku rozwodu), warto ustalić miejsce zamieszkania dziecka. Jest to niezbędne dla celów urzędowych. Jest to również praktyczne, gdy rodzic zmienia miejsce zamieszkania. Sąd bowiem może orzec o miejscu pobytu dziecka, wskazując „miejscem pobytu małoletniego dziecka stron [imię i nazwisko dziecka] będzie każdorazowe miejsce pobytu matki/ojca”.

Czytaj Więcej: Pozew rozwodowy

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]