Home alimenty Rozwód a pieniądze. Za zdradę i znęcanie zapłacisz.

Rozwód a pieniądze. Za zdradę i znęcanie zapłacisz.

by ADWOKAT MARTA WNUK
Rozwód a pieniądze

Rozwód a pieniądze. Czym jest odszkodowanie? Czy można uzyskać odszkodowanie przy rozwodzie?

Czy ktoś spowodował u Ciebie szkodę? Jeżeli tak, to oczywiście należą Ci się pieniądze!

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Przede wszystkim pamiętajmy, że odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia, które z kolei ma na celu zrekompensowanie ściśle szkody niemajątkowej i naprawienie wyrządzonej krzywdy.

Rozwód a pieniądze

Szkoda – co to jest? 

  • SZKODA może być o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

Rozwód a pieniądze. Odpowiedzialność odszkodowawcza 

Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na:

  • zasadzie winy,
  • ryzyka,
  • słuszności.

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego osoba, która wyrządziła szkodę, jest zobowiązana do jej naprawienia, a formami rekompensaty są właśnie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Przede wszystkim w kontekście odszkodowania niezwykle ważne jest właściwe ustalenie rozmiaru szkody, którą poniósł poszkodowany. Pamiętajmy o tym! Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skonsultuj się z adwokatem!

Rozwód a pieniądze

Przykłady odszkodowania:

  • Zdrada
  • Znęcanie
  • Inne

 

Zgodnie z art. 18 konstytucji małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak wysoka ranga małżeństwa i rodziny niewątpliwie świadczy o szczególnej ich wartości.

Jeśli mąż znęca się nad żoną, ponosi odpowiedzialność nie tylko karną, ale także cywilną.

Sąd w ostatnim czasie zasądził kwotę 50 tys. zł!

Rozwód a pieniądze – Odszkodowanie

Ofierze znęcania się nad rodziną oczywiście należy się słuszne odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne, jakich doznała w związku z przemocą domową. Odszkodowanie takie bez wątpienia może znacznie ułatwić rozpoczęcie nowego życia, z dala od sprawcy przemocy.

Art. 415 K.C. mówi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z treścią art. 444 § 1 K.C; w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Ponadto art. 445 § 1 K.C. stanowi, że w razie wyrządzenia szkody na osobie (uszkodzenia ciała wywołanie rozstroju zdrowia, również zdrowia psychicznego), sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Oczywiście wielkość odszkodowania zależy od indywidualnej oceny sądu w danej sprawie. Wart przytoczenia jest tu wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 1 października 2015 r. (I ACa 198/15).
Jako przykład posłużyć może również wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 1 października 2015 r., (I ACa 198/15), utrzymujący w mocy wyrok Sądu I instancji, zasądzający na rzecz bitej żony od byłego już męża zadośćuczynienie w kwocie 75 000 zł.

Przede wszystkim nikt nie może nikomu wyrządzać krzywdy. Ponosi się za to odpowiedzialność karną i cywilną.

A Tobie należą się pieniądze!

Więcej przeczytasz:

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]