Rozwód a pieniądze.  Czym jest odszkodowanie ? Czy można uzyskać odszkodowanie przy rozwodzie ?

Czy ktoś spowodował u ciebie Szkodę ? Jeżeli tak to odpowiedź brzmi -TAK. Należą Ci się pieniądze. 

Odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia, które z kolei ma na celu zrekompensowanie  ściśle szkody niemajątkowej i naprawienie wyrządzonej krzywdy.

Szkoda – co to jest? 

  • SZKODA o charakterze majątkowy
  •  a niemajątkowy  charakter.

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na:

  • zasadzie winy,
  •  ryzyka,
  • słuszności.

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego osoba, która wyrządziła szkodę jest zobowiązana do jej naprawienia, a formami rekompensaty są właśnie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

W kontekście odszkodowania niezwykle ważne jest właściwe ustalenie rozmiaru szkody, którą poniósł poszkodowany.

Przykłady odszkodowania  :

  • Zdrada
  • Znęcanie
  • Inne

Zgodnie z art. 18 konstytucji małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak wysoka ranga małżeństwa i rodziny, świadcząca o szczególnej ich wartości,

 

Jeśli mąż znęca się nad żoną. Wtedy ponosi odpowiedzialność nie tylko karną, ale także cywilną.

Sąd w ostatnim czasie zasądził kwotę : 50 tys. zł 

Ofierze znęcania się nad rodziną należy się słuszne odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne, jakich doznała w związku z przemocą domową. Odszkodowanie takie może znacznie ułatwić rozpoczęcie nowego życia, z dala od sprawcy przemocy.

Art. 415 K.C. mówi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z treścią art. 444 § 1 K.C; w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Zaś art. 445 § 1 K.C. stanowi, że w razie wyrządzenia szkody na osobie (uszkodzenia ciała wywołanie rozstroju zdrowia, również zdrowia psychicznego). Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.Oczywiście wielkość odszkodowania zależy od indywidualnej oceny sądu w danej sprawie. Wart przytoczenia jest tu Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 1 października 2015 r. (I ACa 198/15).
Jako przykład posłużyć może Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 1 października 2015 r., (I ACa 198/15), utrzymujący w mocy wyrok Sądu I instancji, zasądzający na rzecz bitej żony od byłego już męża zadośćuczynienie w kwocie 75 000 zł.

 

Nikt nie może nikomu wyrządzać krzywdy….

Za to ponowi odpowiedzialność karną i cywilną ……

A Tobie należą się pieniądze.

Więcej przeczytasz:

Nierówny podział majątku

Nierówny podział majątku a Zasady współżycia społecznego. "Pani Mecenas, z byłą żoną mamy mieszkanie. 70 % wartości mieszkania kupione było…
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak wygrać sprawę rozwodową ?

W Polsce z roku na rok jest zawieranych coraz więcej małżeństw. dużo ludzi się również rozwodzi. Czasami szara rzeczywistość okazuje…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenty po rozwodzie  !

Alimenty po rozwodzie  Kluczowa jest kwestia czy jesteś winny czy nie.... !??? To jest najważniejsze i przepisy regulują tą kwestię…
CZYTAJ WIĘCEJ

Unieważnienie małżeństwa! Schizofrenia

"Pani Mecenas, okazało się że zona przed małżeństwem była już hospitalizowana.Nie wiedziałem o chorobie. Podobno cierpi na schizofrenię paranoidalną"  …
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód i brak kontaktu z dziećmi. Zabezpieczenie kontaktów

Zabezpieczenie kontaktów "Pani Mecenas nie widzę dzieci, jestem w trakcie rozwodu. Chciałbym mieć kontakt z dziećmi co mam zrobić ?…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie o rozwód. Nielegalne nagrania

„Pani Mecenas, nagrywałem swoją żonę podczas awantur w domu oraz założyłem podsłuchy w domu i mam nagrania jak rozmawia ze…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Jedyny wpis bez paragrafów. Moje postrzeżenia na małżonków…..Dzieci i Wojna przy rozwodzie

Od kilku dni chodzi za mną myśl! Dlaczego dziecko/dzieci - są narzędziem - bronią w sprawach rozwodowych! Dlaczego rodzice zapominają…
KONTYNUUJ CZYTANIE
Zadzwoń