Rozwód a pieniądze.  Czym jest odszkodowanie ? Czy można uzyskać odszkodowanie przy rozwodzie ?

Czy ktoś spowodował u ciebie Szkodę ? Jeżeli tak to odpowiedź brzmi -TAK. Należą Ci się pieniądze. 

Odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia, które z kolei ma na celu zrekompensowanie  ściśle szkody niemajątkowej i naprawienie wyrządzonej krzywdy.

Szkoda – co to jest? 

  • SZKODA o charakterze majątkowy
  •  a niemajątkowy  charakter.

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na:

  • zasadzie winy,
  •  ryzyka,
  • słuszności.

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego osoba, która wyrządziła szkodę jest zobowiązana do jej naprawienia, a formami rekompensaty są właśnie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

W kontekście odszkodowania niezwykle ważne jest właściwe ustalenie rozmiaru szkody, którą poniósł poszkodowany.

Przykłady odszkodowania  :

  • Zdrada
  • Znęcanie
  • Inne

Zgodnie z art. 18 konstytucji małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak wysoka ranga małżeństwa i rodziny, świadcząca o szczególnej ich wartości,

 

Jeśli mąż znęca się nad żoną. Wtedy ponosi odpowiedzialność nie tylko karną, ale także cywilną.

Sąd w ostatnim czasie zasądził kwotę : 50 tys. zł 

Ofierze znęcania się nad rodziną należy się słuszne odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne, jakich doznała w związku z przemocą domową. Odszkodowanie takie może znacznie ułatwić rozpoczęcie nowego życia, z dala od sprawcy przemocy.

Art. 415 K.C. mówi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z treścią art. 444 § 1 K.C; w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Zaś art. 445 § 1 K.C. stanowi, że w razie wyrządzenia szkody na osobie (uszkodzenia ciała wywołanie rozstroju zdrowia, również zdrowia psychicznego). Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.Oczywiście wielkość odszkodowania zależy od indywidualnej oceny sądu w danej sprawie. Wart przytoczenia jest tu Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 1 października 2015 r. (I ACa 198/15).
Jako przykład posłużyć może Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 1 października 2015 r., (I ACa 198/15), utrzymujący w mocy wyrok Sądu I instancji, zasądzający na rzecz bitej żony od byłego już męża zadośćuczynienie w kwocie 75 000 zł.

 

Nikt nie może nikomu wyrządzać krzywdy….

Za to ponowi odpowiedzialność karną i cywilną ……

A Tobie należą się pieniądze.

Więcej przeczytasz:

Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie - Jak napisać porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymania kontaktów.  W pierwszej kolejności na górze proponuję określić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Pozew z winy żony. I dzieci przy ojcu.

Pozew z winy - Jak napisać pozew z winy żony i dzieci przy ojcu ?   W pierwszej kolejności prosimy…
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie chcę rozwodu.

Nie chcę rozwodu. Co mamy napisać w piśmie?  Wnoszę o oddalenie pozwu w całości. Należy wykazać, iż  nie doszło do…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód – Jak napisać pozew o rozwód ?

Rozwód   Rozwód - co powinien zawierać pozew !!!  Możesz znaleść 1ooooo wzorów ale żaden nie będzie idealny. Dlaczego ?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak rozwód wpływa na życie ?

Rozwód wpływa na życie ... " Pani Mecenas, przyszedłem do Pani ... dowiedzieć się do jest najważniejsze w sprawie rozwodowej…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Znęcanie się ! Uważaj – nie można cofnąć !

Znęcanie się.  Zawiadomienie a póżniej problem ! Jak to cofnąć..... Teraz ze sobą mieszkamy... Kochamy się.   Pani Mecenas... proszę…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Opieka naprzemienna – Dziecko pól na pół

Opieka naprzemienna - Dwa tygodnie u Mamusi a dwa tygodnie u Tatusia. Brzmi dobrze? Opieka naprzemienna, jak sama nazwa na…
KONTYNUUJ CZYTANIE
Potrzebuję Adwokata - Zadzwoń