alimenty,  Kontakty z dzieckiem,  Podział Majątku,  rozwód

Rozwód a pieniądze. Za zdradę i znęcanie zapłacisz.

Rozwód a pieniądze.  Czym jest odszkodowanie ? Czy można uzyskać odszkodowanie przy rozwodzie ?

Czy ktoś spowodował u ciebie Szkodę ? Jeżeli tak to odpowiedź brzmi -TAK. Należą Ci się pieniądze. 

Odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia, które z kolei ma na celu zrekompensowanie  ściśle szkody niemajątkowej i naprawienie wyrządzonej krzywdy.

Szkoda – co to jest? 

  • SZKODA o charakterze majątkowy
  •  a niemajątkowy  charakter.

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na:

  • zasadzie winy,
  •  ryzyka,
  • słuszności.

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego osoba, która wyrządziła szkodę jest zobowiązana do jej naprawienia, a formami rekompensaty są właśnie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

W kontekście odszkodowania niezwykle ważne jest właściwe ustalenie rozmiaru szkody, którą poniósł poszkodowany.

Przykłady odszkodowania  :

  • Zdrada
  • Znęcanie
  • Inne

Zgodnie z art. 18 konstytucji małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak wysoka ranga małżeństwa i rodziny, świadcząca o szczególnej ich wartości,

 

Jeśli mąż znęca się nad żoną. Wtedy ponosi odpowiedzialność nie tylko karną, ale także cywilną.

Sąd w ostatnim czasie zasądził kwotę : 50 tys. zł 

Ofierze znęcania się nad rodziną należy się słuszne odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne, jakich doznała w związku z przemocą domową. Odszkodowanie takie może znacznie ułatwić rozpoczęcie nowego życia, z dala od sprawcy przemocy.

Art. 415 K.C. mówi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z treścią art. 444 § 1 K.C; w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Zaś art. 445 § 1 K.C. stanowi, że w razie wyrządzenia szkody na osobie (uszkodzenia ciała wywołanie rozstroju zdrowia, również zdrowia psychicznego). Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.Oczywiście wielkość odszkodowania zależy od indywidualnej oceny sądu w danej sprawie. Wart przytoczenia jest tu Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 1 października 2015 r. (I ACa 198/15).
Jako przykład posłużyć może Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 1 października 2015 r., (I ACa 198/15), utrzymujący w mocy wyrok Sądu I instancji, zasądzający na rzecz bitej żony od byłego już męża zadośćuczynienie w kwocie 75 000 zł.

 

Nikt nie może nikomu wyrządzać krzywdy….

Za to ponowi odpowiedzialność karną i cywilną ……

A Tobie należą się pieniądze.

Więcej przeczytasz:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń