Podział Majątku

Rozliczenia małżonków. Jak rozliczyć nakłady na majątek żony ?✅✅

Rozliczenia małżonków

Rozliczenia małżonków

Zainwestowałeś swoje pieniądze w majątek drugiego małżonka ?

Zainwestowaliście wspólne pieniądze w odrebny majątek?

Boisz się że nie należą ci się pieniądze.

Rozliczenia małżonków

Spokojnie…. Należą się !

Zgodnie z art. 45 k.r.o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Rozliczenia małżonków

A jakich nie wolno ?

Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności (§1).

Co do zasady, zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot.

 

Art. 45 § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek odrębny. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny. Zwrotu dokonywa się przy podziale majątku wspólnego; jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

Rozliczenia małżonków

To co ważne.

Pamiętajmy, iż mówimy o wydatkach i nakładach poczynionych w czasie trwania wspólności ustawowej.

 

„wydatki na rzecz” to koszty związane z nabyciem rzeczy,

zaś „nakłady na rzecz” to koszty związane z zachowaniem, ulepszeniem, poprawieniem, naprawą czy konserwacją rzeczy.

 

Nie masz faktur ? Paragonów ? Spokojnie…

Mogą być one wynikiem zarówno czynności prawnych, jak i działań faktycznych.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń