Strona główna Podział Majątku Rozliczenia małżonków. Jak rozliczyć nakłady na majątek żony?

Rozliczenia małżonków. Jak rozliczyć nakłady na majątek żony?

autor ADWOKAT MARTA WNUK
Rozliczenia małżonków

Rozliczenia małżonków. Zainwestowałeś swoje pieniądze w majątek drugiego małżonka?

Zainwestowaliście wspólne pieniądze w odrębny majątek?

Boisz się, że nie należą ci się pieniądze?

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Rozliczenia małżonków

Spokojnie – należą się!

Zgodnie z art. 45 k.r.o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Podział majątku

A jakich nie wolno?

Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności (§1).

Co do zasady, zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot.

Art. 45 § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek odrębny. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego; jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

Więcej: Jak podzielić majątek?

Rozliczenia małżonków

Pamiętajmy, iż mówimy o wydatkach i nakładach poczynionych w czasie trwania wspólności ustawowej.

„Wydatki na rzecz” to koszty związane z nabyciem rzeczy, zaś „nakłady na rzecz” to koszty związane z zachowaniem, ulepszeniem, poprawieniem, naprawą czy konserwacją rzeczy.

Nie masz faktur ani paragonów?

Wydatki i nakłady mogą być wynikiem zarówno czynności prawnych, jak i działań faktycznych.

 

Rozliczenia małżonków

Jeśli masz pytania, skonsultuj się z adwokatem! Czasami wystarczy nawet godzinna konsultacja telefoniczna!

 

Więcej:

Czy mogę sprzedać dom po rozwodzie?

Polecane wpisy

Napisz komentarz

Umów się na Konsultacje [Płatną]