Home Podział Majątku Rozliczenia małżonków. Jak rozliczyć nakłady na majątek żony?

Rozliczenia małżonków. Jak rozliczyć nakłady na majątek żony?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Rozliczenia małżonków

Rozliczenia małżonków. Zainwestowałeś swoje pieniądze w majątek drugiego małżonka?

Zainwestowaliście wspólne pieniądze w odrębny majątek?

Boisz się, że nie należą ci się pieniądze?

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Rozliczenia małżonków

Spokojnie – należą się!

Zgodnie z art. 45 k.r.o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Podział majątku

A jakich nie wolno?

Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności (§1).

Co do zasady, zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot.

Art. 45 § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek odrębny. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego; jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

Więcej: Jak podzielić majątek?

Rozliczenia małżonków

Pamiętajmy, iż mówimy o wydatkach i nakładach poczynionych w czasie trwania wspólności ustawowej.

„Wydatki na rzecz” to koszty związane z nabyciem rzeczy, zaś „nakłady na rzecz” to koszty związane z zachowaniem, ulepszeniem, poprawieniem, naprawą czy konserwacją rzeczy.

Nie masz faktur ani paragonów?

Wydatki i nakłady mogą być wynikiem zarówno czynności prawnych, jak i działań faktycznych.

 

Rozliczenia małżonków

Jeśli masz pytania, skonsultuj się z adwokatem! Czasami wystarczy nawet godzinna konsultacja telefoniczna!

 

Więcej:

Czy mogę sprzedać dom po rozwodzie?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]