Home rozwód Przyszedł pozew o rozwód. Co robić? Krok po kroku

Przyszedł pozew o rozwód. Co robić? Krok po kroku

by ADWOKAT MARTA WNUK
Przyszedł pozew o rozwód

Przyszedł pozew o rozwód. Co robić? Krok po kroku.

Często obieramy pozew i jesteśmy w takim szoku, że nie jesteśmy w stanie już przeczytać pouczenia.

A to jest ważne!

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Przyszedł pozew o rozwód. Masz 14 dni.

Tak, 14 dni na odpowiedź na pozew o rozwód.

Termin 14 dni dotyczy dni kalendarzowych, a nie dni roboczych.

Dni wolne czy też dni świąteczne mają znaczenie tylko wtedy, jeśli są ostatnim dniem.

Odpowiedź możesz złożyć osobiście albo przesłać pocztą. Liczy się data stempla na poczcie, a nie data przyjęcia w sądzie.

Nie odpisuj pierwszego dnia. Przemyśl to i skontaktuj się z prawnikiem.

Przeczytaj ten wpis do końca, a dowiesz się, jak się do tego zabrać.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Treść odpowiedzi na pozew o rozwód

W odpowiedzi na pozew rozwodowy podajesz datę jej sporządzenia, sąd, wydział, adres sądu i sygnaturę akt, strony sprawy rozwodowej oraz adres.

Następnie tytułujesz pismo „Odpowiedź pozwanego na pozew o rozwód”.

„Działając w imieniu własnym, w odpowiedzi na zobowiązanie tutejszego sądu z dnia______ doręczone mi w dniu __________ odnosząc się do treści pozwu o rozwód wnoszę o:”

1. W pierwszej kolejności – Czy chcesz rozwodu?

Tak: wnoszę o orzeczenie rozwodu ….

Nie: wnoszę o oddalenie powództwa w całości. 

Kolejna istotna kwestia: Czy chcesz, żeby sąd orzekał, czy i kto ponosi winę w rozkładzie pożycia.

Bez winy. Wnoszę o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie

Wina. Wnoszę o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy strony powodowej.

Konsekwencje niezłożenia w wyznaczonym przez sąd terminie odpowiedzi na pozew rozwodowy są bardzo poważne.

Odpowiedź na pozew o rozwód wniesiona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona pozwanemu.

Twierdzenia i dowody niezgłoszone w terminie zostaną pominięte chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności.

2. Następnie zastanów się czy chcesz, aby sąd zasądził alimenty na Twoją rzecz.

Wnoszę o zasądzenie od strony powodowej alimentów na rzecz strony pozwanej w kwocie x PLN płatnych do dziesiątego dnia każdego miesiąca ____________

3. Jeżeli macie dzieci

Kwestia związana z wykonywaniem dzieci – Władza rodzicielska

wnoszę o powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim ____________

4. Następnie jeżeli posiadacie dzieci należy określić alimenty.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

UZASADNIENIE 

[opisujemy stan faktyczny]

W uzasadnieniu opisz historię waszego małżeństwa. Napisz kiedy wzięliście ślub, czy macie dzieci, czy zawieraliście małżeńskie umowy majątkowe. Opisz jak przebiegało wasze wspólne pożycie.

Proszę pamiętać, że inaczej będzie wyglądać uzasadnienie, jeśli chcesz się rozwieść bez orzekania o winie, a inaczej, jeśli ma to być rozwód z winy drugiej strony.

W przypadku orzekania o winie najważniejsze są dowody. 

Myślisz, że uzasadnienie pozwu o rozwód w sytuacji, gdy nie chcesz orzekania o winie, to sprawa prosta i nie wymagająca uwagi? Jesteś w błędzie!

Dobrze napisane uzasadnienie pozwu o rozwód ma duże znaczenie. Z pewnością ograniczy ci dużo stresu.

W przypadku bez orzekania o winie – dzięki temu, że będzie dobrze napisane uzasadnienie, po 10 minutach wasze małżeństwo zostanie rozwiązane.

Przyszedł pozew o rozwód

Kolejne kwestie, o których orzeka sąd, to alimenty, miejsce zamieszkania władza i kontakty dotyczące małoletnich dzieci stron.

Sąd nie zna ani Ciebie, ani historii waszego małżeństwa.

Daj szansę, aby Sąd poznał Ciebie i twoje zdanie.

Dlatego pisz prosto, spójnie, postaraj się zapanować nad emocjami.

Oczywiście, możesz sam napisać odpowiedź, jak również zwrócić się o pomoc do adwokata od rozwodów. Wybierając adwokata należy kierować się specjalizacją.

Możesz wybrać adwokata lokalnego bądź wybrać po specjalizacji. Zdecydowanie polecam specjalizację. Adwokat od rozwodów wie, na co uważać, i może przewidzieć przyszłe działania.

Więcej:

Pozew rozwodowy

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]