rozwód

Przyszedł pozew o rozwód. Co robić ? Krok po kroku

Przyszedł pozew o rozwód. Co robić ? Krok po kroku

Często obieramy pozew i jesteśmy w takim szoku że nie jesteśmy wstanie już przeczytać pouczenia.

A to jest ważne ! – Spójrz!

Masz 14 dni.

Tak, 14 dni na Odpowiedź na pozew o rozwód

Termin 14 dni dotyczy dni kalendarzowych, a nie dni roboczych.

Dni wolne czy też dni świąteczne mają znaczenie tylko wtedy, jeśli są ostatnim dniem 

Możesz odpowiedź złożyć osobiście albo przesłać pocztą.  Liczy się data stempla na poczcie, a nie data przyjęcia w sądzie.

Nie odpisuj pierwszego dnia, przemyśl skontaktuj się z prawnikiem.

 

Przeczytać ten wpis do końca, a dzięki temu dowiesz się jak się do tego zabrać.

Treść odpowiedzi na pozew o rozwód

W odpowiedzi na pozew rozwodowy podajesz, datę jej sporządzenia,  sąd, wydział, adres sądu i sygnaturę akt,  strony sprawy rozwodowej oraz adres.

 

Następnie tytułujesz pismo „Odpowiedź pozwanego na pozew o rozwód

„Działając w imieniu własnym, w odpowiedzi na zobowiązanie tutejszego sądu z dnia______ doręczone mi w dniu __________ odnosząc się do treści pozwu o rozwód wnoszę o:”

W pierwszej kolejności Czy chcesz rozwodu ?

Tak : wnoszę o orzeczenie rozwodu ….

Nie : wnoszę o oddalenie powództwa w całości. 

Kolejna istotna kwestia: Czy chcesz, żeby sąd orzekał czy i kto ponosi winę w rozkładzie pożycia

Bez winy. Wnoszę o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie

Wina. Wnoszę o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy strony powodowej.

Konsekwencje niezłożenia w wyznaczonym przez sąd terminie odpowiedzi na pozew rozwodowy są bardzo poważne.

Odpowiedz na pozew o rozwód wniesiona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona pozwanemu.

Twierdzenia i dowody niezgłoszone w terminie zostaną pominięte chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności.

2.

Następnie, zastanów się Czy chcesz, aby sąd zasądził alimenty na Twoją rzecz.

Wnoszę o zasądzenie od strony powodowej alimentów na rzecz strony pozwanej w kwocie x PLN płatnych do dziesiątego dnia każdego miesiąca ____________

3.

Jeżeli macie dzieci :

Kwestia związana z wykonywaniem dzieci. – Władza rodzicielska

wnoszę o powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim ____________

4.

Następnie jeżeli posiadacie dzieci należy określić alimenty.

 

UZASADNIENIE 

W uzasadnieniu  opisz historię waszego małżeństwa, napisz kiedy wzięliście ślub, czy macie dzieci, czy zawieraliście małżeńskie umowy majątkowe.Napisz jak przebiegało wasze wspólne pożycie.

Proszę pamietać, iż Inaczej będzie wyglądać uzasadnienie, jeśli chcesz się rozwieść bez orzekania o winie, a inaczej jeśli ma to być rozwód z winy drugiej strony.

W przypadku orzekania o winie najważniejsze są dowody. 

 

Myślisz, że uzasadnienie pozwu o rozwód w sytuacji, gdy nie chcesz orzekania o winie to sprawa prosta i nie wymagająca uwagi?-NIE.

 

Dobrze napisane uzasadnienie pozwu o rozwód ma duże znaczenie. Z pewnością ograniczy ci dużo stresy.

W przypadku bez  orzekania o winie –  dzięki temu że będzie dobrze napisane uzasadnienie – po 10 minutach wasze małżeństwo zostanie rozwiązane.

Kolejna kwestia, o której orzeka sąd, to alimenty, miejsce zamieszkania władza i kontakty  dotyczące  małoletnie dzieci stron.

Sąd nie zna Ciebie, ani historii waszego małżeństwa.

Daj szansę aby Sąd ciebie poznał i twoje zdanie.

Pisz prosto,  spójnie, postaraj się zapanować nad emocjami.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń