Home rozwód Pozew o rozwód – Nie chcę rozwodu. Co zrobić?

Pozew o rozwód – Nie chcę rozwodu. Co zrobić?

autor ADWOKAT MARTA WNUK
Nie chcę rozwodu

Nie chce rozwodu. „Pani Mecenas, co mam zrobić, kiedy nie chcę rozwodu?”.

Przede wszystkim pamiętajmy, że można zawiesić postępowanie. Poproś Sąd, aby zawiesił postępowanie i wysłał sprawę do mediacji.

„Wnoszę zawieszenie postępowania w oparciu o treść art. 440 KPC – albowiem istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego – z równoczesnym skierowaniem sprawy do mediacji (art. 436 KPC)”.

Nie chcę rozwodu

W myśl postanowień art. 440 § 1 in principio KPC, jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

Nie chcę rozwodu

Dodatkowo wpisz, iż z ostrożności procesowej na wypadek uznania braku zasadności rozwiązań zestawionych wyżej, jak również na wypadek braku możliwości ugodowego rozwiązania sporu, tudzież na wypadek uznania braku widoków na utrzymanie pożycie, wnoszę o oddalenie powództwa o rozwiązanie małżeństwa stron postępowania, albowiem pozwany kocha żonę i widzi szansę na utrzymanie pożycia.

Pamiętaj również o kosztach i o wniosku w tym zakresie. „Wnoszę o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych;

Jak uzasadnić, gdy rozpad nie nastąpił 

Pozwany zaprzecza wszystkim okolicznościom wskazanym w treści żądania pozwu oraz jego uzasadnieniu z wyjątkiem wyraźnie przyznanych.

W pierwszej kolejności pozwany pragnie podnieść, iż w realiach przedmiotowej sprawy, wbrew twierdzeniom powódki, nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (nie ustała więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza), zaś orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z dobrem małoletniej córki stron postępowania.

Nie chcę rozwodu

Mimo realnego ograniczenia więzi fizycznych pomiędzy małżonkami, z całą pewnością łączy ich nadal określona więź emocjonalna, jak również cały szereg uwarunkowań natury ekonomicznej, wynikających wprost i będących konsekwencją zawartych relacji związkowych.

Z uwagi na wiele lat pożycia małżeńskiego, miłości, wzajemnego szacunku i dobrego kontaktu ze sobą powód widzi szansę na podjęcie rozmów w imię dobra rodziny. Pozwany jest zaskoczony postawą powódki i jej stosunku do niego. W ocenie powoda konieczna jest rozmowa i pomoc w rozwiązaniu konfliktu.

Nieprawdą jest, iż powódka ___. Pozwany jest zaskoczony pozwem o rozwód. Nieprawdą jest twierdzenie powódki, iż od pół roku strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Strony wciąż prowadzą wspólne gospodarstwo domowe – razem spożywają posiłki, sprzątają i wspólnie przyjmują gości.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Wnuk prowadzi sprawy – rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku w Warszawie. W trudnych sprawach również w całej Polsce.

 

Nie chcę rozwodu – mediacja 

W związku z tym pozwany wnosi o przeprowadzenie mediacji. Ważne jest to, aby każda ze stron miała możliwość swobodnej wypowiedzi, a także wysłuchania racji drugiej strony. Powód nie zgadza się na rozwód a nadto, ma na uwadze również dobro małoletniego dziecka.

 

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

 

Jak nastąpił rozpad? 

Zgodnie z treścią art. 56 §§ 1-3 KRO, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Inna opcja – jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny,  jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Wyjątek – drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Należy zauważyć, iż pozwany nie zgadza się na rozwód, gdyż kocha żonę i nie widzi po swojej stronie winy. Odmowa zgody na rozwód przez małżonka niewinnego jest jego prawem i skorzystanie z tego prawa nie może być w zasadzie zakwalifikowane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z profesjonalnym adwokatem od rozwodów. Razem opracujecie strategię i z pewnością lepiej przygotujesz się do rozprawy.

 

Więcej przeczytasz:

Rozwód z winy obu stron – Kiedy jest to możliwe ? Czy to moja wina ?

Rozwód-  Czy małżonek może odmówić?

Podobne wpisy

Skomentuj

Umów się na Konsultacje [Płatną]