Kontakty z dzieckiem

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Jak pozbawić władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W jaki sposób można pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica, który wykonuje ją w sposób nieprawidłowy. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Pozbawienie władzy rodzicielskiej  – co robić?

pozbawienie władzy rodzicielskiej

Bycie rodzicem to szczególne doświadczenie życiowe.  Niestety czasem ten obraz cudownej rodziny z obrazka jest inny. 

Są rodzice którzy nie powinni być rodzicami i trzeba o tym mówić głośno.. 

Wydaje się naturalne, że rodzice wiedzą, jak zadbać o dobro swoich dzieci, potrafią wziąć odpowiedzialność za ich wychowanie, edukację, właściwy rozwój, zdrowie, a także majątek. 

Dlatego mamy instrument by odebrać władze rodzicielska z uwagi na dobro dziecko. 

Pozbawienie władz rodzicielskiej – Pierwszy krok

Powinieneś więc złożyć do Sądu, właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka, WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ. Wniosek taki jest wolny od opłat. Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej składamy do wydziału rodzinnego sądu rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka

Ważne uzasadnienie  – Dlaczego tego chcesz?

We wniosku o pozbawienia władzy rodzicielskiej należy bardzo szczegółowo opisać sytuacje i powód dlaczego chcesz pozbawić  władzy rodzicielskiej. 

Jest to najsurowszy  środek, jaki Sąd może orzec względem rodzica odnośnie władzy rodzicielskiej.Dlatego zanim Sąd podejmie tak ważna decyzję badane są wszelkie aspekty przemawiające za pozbawieniem władzy rodzicielskiej.

Kiedy Sąd może podjąć taką decyzję?

W obecnym stanie prawnym Sąd podejmuje decyzje o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, jeżeli:

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. Od dłuższego czasu nieznane miejsce pobytu, rodzic odbywa karę pozbawienia wolności; wyjechał na stałe zagranicę, choroba psychiczna rodzica, brak kontaktu z rodzicem);
  • rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej (np. poprzez bicie dziecka; stosowanie kar cielesnych, karanie dziecka w sposób zagrażający jego psychicznemu i fizycznemu zdrowiu, nakłanianie dziecka do popełnienia przestępstwa, żebrania, prowadzenia niemoralnego trybu życia, wywieranie negatywnego wpływ na dziecko, nakłanianie do popełnienia przestępstwa; wydawanie poleceń, które narażają dziecko na utratę życia bądź zdrowia);
  • rodzic w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka (np. Głodzenie, porzucanie dziecka, nie zajmuje się wychowaniem dziecka; nie interesuje się losami dziecka, w sposób zawiniony niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka itp.).
Kancelaria adwokacka adwokat Marty Wnuk specjalizuje się w prowadzeniu trudnych spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem.  

Dziecko najważniejsze, jego rozwój, jego poziom życia i prognozy na przyszłość. 

Pozornie wydawać może nam się że mówimy przypadkach skrajnych kiedy dziecko jest zmuszane do żebrania  a rodzice są alkoholikami.  Nie tylko…  Oczywiście takie sytuację dość często się zdarzają jednakże coraz więcej jest sytuacji, gdy nigdy byśmy nie podejrzewali że w tej rodzinie może być coś nie tak. 

Ja potocznie to nazywam „Ekluzywna patologia „.  Często pozbawieni praw rodzicielskich są bardzo inteligentni i zamożni ludzie. 

Niedawno walczyłam o pozbawienie praw rodzicielskich ojca który jest bardzo zamożna osobą, znany z przedsiębiorczości na całym świecie ale jako rodzic …. Po prostu nie udało mu się prawidłowo pełnić tej roli, dlatego z uwagi na dobro dziecka konieczne było pozbawienie praw rodzicielskich.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone w stosunku do obu rodziców lub tylko jednego z nich – w zależności od spełnienia powyższych przesłanek. Jak widać w takim postępowaniu Sąd będzie badał przede wszystkim czy dobro dziecko jest zagrożone.

Utrata uprawnień rodzicielskich

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to utrata wszystkich praw i obowiązków wobec dziecka.

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma prawa decydowania o wychowaniu dziecka, nie ma również prawa zarządzania majątkiem dziecka oraz prawa do reprezentowania dziecka.

Władzy rodzicielskiej przeczytasz http://www.gazetaprawna.pl/quizy/1049341,0,jestes-rodzicem-jak-dobrze-znasz-przepisy-dotyczace-wladzy-rodzicielskiej.html

Rodzic mogą pozostawać wówczas w osobistym kontakcie z dzieckiem, chyba że sąd, ze względu na wysokie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, postanowi inaczej. Dziecko zachowuje prawo do alimentów i prawo dziedziczenia po rodzicu pozbawionym władzy rodzicielskiej. Rodzice również zachowują prawo do alimentów od dziecka i dziedziczenia po nim, o ile nie zostali uznani za niegodnych dziedziczenia.

Należy zdecydowanie odróżnić pozbawienie władzy rodzicielskiej od ograniczenia. Więcej przeczytasz OGRANICZENIE WŁADZY 

Sąd może jednak z uwagi na dobro dziecka całkowicie zakazać takiemu rodzicowi  kontaktów z dzieckiem. Sąd może to zrobić w postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej bądź w późniejszym postępowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń