Kontakty z dzieckiem,  rozwód

Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie – Jak napisać porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymania kontaktów. 

W pierwszej kolejności na górze proponuję określić strony, czyli potrzebujemy dane ojca dziecka bądź dzieci i matki. 

Wpisujemy, strony zawarły związek małżeński  i tego związku pochodzi np. czworo dzieci. W tym miejscu koniecznie wpisz dane dzieci. 

Porozumienie rodzicielskie. Jaki jest  cel zawarcia Porozumienia ?

W porozumieniu określ cel. Dla przykładu, z uwagi na dobro dzieci Stron i konieczność współpracy Stron celem prawidłowego ich wychowania, Strony Porozumienia pragną zachować w przyszłości poprawne stosunki między sobą. Ze względu na wspólną wolę Stron polubownego i zgodnego rozwiązania wszelkich kwestii małżeńskich i rodzicielskich, Strony zgodnie oświadczają, iż do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd – rozwiązania małżeństwa Stron przez rozwód oraz ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów – dobro dzieci Synów i Córek wymaga zawarcia niniejszego porozumienia a rodzice w sposób opisany będą przestrzegać postanowienia.

Porozumienie rodzicielskie Dobro dzieci 

Mając na względzie dobro dzieci Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, co następuje. W punkcie 1 należy uregulować władzę rodzicielską.  Należy określić komu przysługuje władza. 

Warto też dodać, iż strony zgodnie oświadczają, że w celu prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej będą ze sobą współpracowały i uzgadniały najważniejsze oraz najistotniejsze elementy dotyczące wychowania dzieci. W tym celu Strony będą komunikowały się przede wszystkim bezpośrednio. W sytuacji, w której komunikacja bezpośrednia nie jest możliwa, Strony będą porozumiewały się telefonicznie, drogą elektroniczną itp.

Kontakty 

Warto, abyście w porozumieniu rodzicielskim określili kontakty.

Pamietajcie, o zapisie, iż  Indywidualne przypadki zmiany powyższych zasad, będą wynikały z porozumień pomiędzy Stronami z uwzględnieniem rozsądnych życzeń i dobra dzieci,

Porozumienie rodzicielskie – Opieka lekarska i leczenie szpitalne

Póki się nic poważnego nie dzieje staje się to nieistotne ale uwierzcie mi że czasem jest to bardzo ważne.  Zapis o opiece lekarskiej i leczeniu szpitalnym.

Jak powinien brzmieć zapis? Z wyłączeniem sytuacji nagłych i nieprzewidzianych, nieoczekiwanych, rodzice zobowiązują się dokonywać wspólnego wyboru zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy. Jeżeli tylko okoliczności danego przypadku na to pozwolą, wzajemne uzgodnienia Stron będą następowały z tygodniowym wyprzedzeniem.

Porozumienie rodzicielskie – Informowanie o stanie zdrowia 

Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o stanie zdrowia dzieci.  Rodzice ustalają, że w nagłych wypadkach skutkujących zagrożeniem dla życia lub zdrowia decyzję w zakresie leczenia podejmuje ta strona, pod której opieką znajduje się dziecko.

Porozumienie rodzicielskie – Istotne końcowe porozumienia

 

Postanowienia koncowe w porozumieniu rodzicielskim są również bardzo ważne z moejego punktu widzenia. Kilka przykładowych zapisów. 

Dla przykładu, Oboje Rodzice zobowiązują się w pierwszej kolejności omawiać wszelkie kwestie dotyczące Dzieci pomiędzy sobą bez obecności dzieci oraz bez jego pośrednictwa. W zależności od wieku i stopnia dojrzałości dzieci, decyzje dotyczące dzieci i ich przyszłości będą omawiane z nimi, a ich poglądy i zdanie będzie brane pod uwagę podczas podejmowanych decyzji.

Strony zobowiązują się, że prowadzone przez nich rozmowy, ich przebieg jak i podejmowane decyzje będą miały na uwadze dobro i szczęście dzieci. W przypadku spraw codziennych Strony będą porozumiewać się na bieżąco, natomiast w pozostałych sytuacjach będą się porozumiewać podczas umówionych spotkań.

Strony postanawiają, że wszystkie bieżące decyzje w sprawach dzieci będą podejmowane przez rodzica sprawującego w danym czasie opiekę, w tym również decyzje wynikające z nagłych zdarzeń dotyczących życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Decyzje o istotnych sprawach w życiu dzieci będą podejmowane wspólnie przez oboje rodziców.

Porozumienie rodzicielskie – Nie podważać autorytetu

Strony zobowiązują się nie podważać autorytetu i dobrego imienia drugiego rodzica.

Rodzice zgodnie potwierdzają.  Będą współdziałać dla utrzymania przez dzieci więzi z szerokim kręgiem rodziny ojczystej i macierzystej.

Strony zgodnie ustalają. Decyzje w sprawach dzieci na podstawie niniejszego porozumienia będą podejmować niezwłocznie. Brak decyzji w w/w terminie, od daty prawidłowego zawiadomienia Rodzica. Uznaje się za wyrażenie przez niego zgody na propozycję przedstawioną przez drugiego Rodzica.

 

Strony ustalają. W przypadku zaistnienia różnicy zdań w jednym z elementów, nie zakwestionują wszystkich dotychczasowych ustaleń. Nowe ustalenia, nieobjęte niniejszym porozumieniem.  Gdy zajdzie taka konieczność lub na żądanie jednej ze Stron, zostaną określone w formie pisemnej potwierdzonej przez oboje rodziców.

Więcej:Opieka naprzemienna – Dziecko pól na pół

Adwokat 

W zakresie spraw związanych z dziećmi   – Kancelaria Adwokat Marty Wnuk  oferuje klientom kompleksową pomoc. Każdy z adwokatów i radców prawnych pracujących w Kancelarii:

  • reprezentuje klientów w postępowaniach o alimenty przed sądem;
  • sporządza porozumienie rodzicielskie;
  • przygotowuje pozew o alimenty;
  • pozew o rozwód;
  • przygotowuje wnioski o zabezpieczenie alimentów;
  • udziela porad prawnych;
  • reprezentuje klientów w negocjacjach.
  • sporządza opinie prawne.

 

Reprezentacja przed sądem

Wiele lat doświadczania w sprawach rodzinnych pozwala nam reprezentować klientów w profesjonalny i kompleksowy sposób. W pierwszej kolejności zapraszam na konsultację abyśmy mogli zaplanować krok po kroku dalsze działania w sprawie.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń