Home Kontakty z dzieckiem Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie

by ADWOKAT MARTA WNUK
Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie. Jak napisać porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymania kontaktów?

W pierwszej kolejności proponuję określić strony, czyli potrzebujemy dane ojca dziecka bądź dzieci i matki. 

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Porozumienie rodzicielskie

Wpisujemy, że strony zawarły związek małżeński i z tego związku pochodzi np. czworo dzieci. W tym miejscu koniecznie wpisz dane dzieci. 

Jaki jest cel zawarcia porozumienia?

W porozumieniu przede wszystkim określ cel. Dla przykładu, z uwagi na dobro dzieci i konieczność współpracy celem prawidłowego ich wychowania, strony porozumienia pragną zachować w przyszłości poprawne stosunki między sobą. Ze względu na wspólną wolę polubownego i zgodnego rozwiązania wszelkich kwestii małżeńskich i rodzicielskich, strony zgodnie oświadczają, iż do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd rozwiązania małżeństwa przez rozwód oraz ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów, dobro dzieci wymaga zawarcia niniejszego porozumienia, a rodzice w sposób opisany będą przestrzegać postanowienia.

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

Porozumienie rodzicielskie – Dobro dzieci 

Mając na względzie dobro dzieci, strony niniejszego porozumienia zgodnie postanawiają, co następuje. W punkcie 1. należy uregulować władzę rodzicielską. Należy określić, komu przysługuje władza. 

Warto też dodać, iż strony zgodnie oświadczają, że w celu prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej będą ze sobą współpracowały i uzgadniały najważniejsze oraz najistotniejsze elementy dotyczące wychowania dzieci. W tym celu strony będą komunikowały się przede wszystkim bezpośrednio. W sytuacji, w której komunikacja bezpośrednia nie jest możliwa, strony będą porozumiewały się telefonicznie, drogą elektroniczną, itp.

Porozumienie rodzicielskie

Kontakty 

W porozumieniu rodzicielskim warto oczywiście określić kontakty. Dzięki temu unikniecie w przyszłości wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Pamiętajcie, o zapisie, iż indywidualne przypadki zmiany powyższych zasad będą wynikały z porozumień pomiędzy stronami z uwzględnieniem rozsądnych życzeń i dobra dzieci,

Opieka lekarska i leczenie szpitalne

Dopóki nic poważnego się nie dzieje, jest to nieistotne. Jednakże uwierzcie mi, że zapis o opiece lekarskiej i leczeniu szpitalnym niekiedy ma duże znaczenie. Jak taki zapis powinien brzmieć?

Z wyłączeniem sytuacji nagłych i nieprzewidzianych, nieoczekiwanych, rodzice zobowiązują się dokonywać wspólnego wyboru zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy. Jeżeli tylko okoliczności danego przypadku na to pozwolą, wzajemne uzgodnienia stron będą następowały z tygodniowym wyprzedzeniem.

Porozumienie rodzicielskie – Informowanie o stanie zdrowia 

Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o stanie zdrowia dzieci. Rodzice ustalają, że w nagłych wypadkach skutkujących zagrożeniem dla życia lub zdrowia decyzję w zakresie leczenia podejmuje ta strona, pod której opieką znajduje się dziecko.

Istotne końcowe porozumienia

Postanowienia końcowe w porozumieniu rodzicielskim są również bardzo ważne z mojego punktu widzenia. Kilka przykładowych zapisów. 

Dla przykładu, oboje rodzice zobowiązują się w pierwszej kolejności omawiać wszelkie kwestie dotyczące dzieci pomiędzy sobą bez obecności dzieci oraz bez ich pośrednictwa. W zależności od wieku i stopnia dojrzałości dzieci, decyzje dotyczące dzieci i ich przyszłości będą omawiane z nimi. Ponadto ich poglądy i zdanie będą brane pod uwagę podczas podejmowanych decyzji.

Strony zobowiązują się, że prowadzone przez nich rozmowy, ich przebieg, jak i podejmowane decyzje będą miały na uwadze dobro i szczęście dzieci. W przypadku spraw codziennych strony będą porozumiewać się na bieżąco, natomiast w pozostałych sytuacjach będą się porozumiewać podczas umówionych spotkań.

Strony postanawiają, że wszystkie bieżące decyzje w sprawach dzieci będą podejmowane przez rodzica sprawującego w danym czasie opiekę, w tym również decyzje wynikające z nagłych zdarzeń dotyczących życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Decyzje o istotnych sprawach w życiu dzieci będą podejmowane wspólnie przez oboje rodziców.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

Porozumienie rodzicielskie – Nie podważać autorytetu

Strony zobowiązują się nie podważać autorytetu i dobrego imienia drugiego rodzica.

Ponadto rodzice zgodnie potwierdzają, że będą współdziałać dla utrzymania przez dzieci więzi z szerokim kręgiem rodziny ojczystej i macierzystej.

Strony zgodnie ustalają, że decyzje w sprawach dzieci na podstawie niniejszego porozumienia będą podejmować niezwłocznie. Brak decyzji w w/w terminie, od daty prawidłowego zawiadomienia rodzica, uznaje się za wyrażenie przez niego zgody na propozycję przedstawioną przez drugiego rodzica.

Strony ustalają, iż w przypadku zaistnienia różnicy zdań w jednym z elementów, nie zakwestionują wszystkich dotychczasowych ustaleń. Gdy zajdzie taka konieczność lub na żądanie jednej ze stron, nowe ustalenia, nieobjęte niniejszym porozumieniem, zostaną określone w formie pisemnej potwierdzonej przez oboje rodziców.

Więcej: Opieka naprzemienna – Dziecko pól na pół

Porozumienie rodzicielskie – Adwokat 

W zakresie spraw związanych z dziećmi  – Kancelaria Adwokat Marty Wnuk  oferuje klientom kompleksową pomoc. Każdy z adwokatów i radców prawnych pracujących w Kancelarii:

  • reprezentuje klientów w postępowaniach o alimenty przed sądem;
  • sporządza porozumienie rodzicielskie;
  • przygotowuje pozew o alimenty;
  • pozew o rozwód;
  • przygotowuje wnioski o zabezpieczenie alimentów;
  • udziela porad prawnych;
  • reprezentuje klientów w negocjacjach.
  • sporządza opinie prawne.

 

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

 

Reprezentacja przed sądem

Wiele lat doświadczenia w sprawach rodzinnych pozwala nam reprezentować klientów w  kompleksowy sposób. Zacznijmy od konsultacji, w trakcie której na spokojnie przeanalizujemy Twoją sytuację!

 

Więcej: 

Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]