Home rozwód Nie chcę rozwodu. Czy żona może mi nie dać rozwodu?

Nie chcę rozwodu. Czy żona może mi nie dać rozwodu?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Nie chcę rozwodu

Nie chcę rozwodu. Żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu.

Często piszecie do mnie, że nie chcecie rozwodu albo chcecie go zatrzymać. Pytacie się, co robić.

Spróbuję tutaj opisać, jakie kroki należy podjąć.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Nie chcę rozwodu

Przede wszystkim w każdym procesie rozwodowym sąd musi ustalić kwestie winy za rozkład pożycia.

Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia stanowi negatywną przesłankę orzeczenia rozwodu. Oczywiście są wyjątki.

Nie chcę rozwodu

Wyjątek – jeżeli małżonek wyrazi zgodę.

A zatem zgoda małżonka niewinnego powinna zostać wyrażona przed sądem rozwodowym (orzeczenie SN z dnia 29 maja 1952 r., C 1201/51, J. Gudowski, Kodeks…, s. 209).

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zgoda 

Tak, zgoda.

Dlatego zgoda na rozwód musi być wyraźna, a ponadto podlega kontroli sądu pod kątem występowania wad oświadczenia woli, a zwłaszcza groźby (por. orzeczenie SN z dnia 14 maja 1956 r., I CR 746/55, OSN 1956, nr 4, poz. 120).

Nie chcę rozwodu

Jak podkreślił SN „celem rozwodu jest eliminacja szkody, jaką z punktu widzenia społecznego byłoby utrzymywanie formalnych związków małżeńskich, w sytuacji gdy małżeństwo faktycznie nie istnieje i nie ma szans na jego dalsze funkcjonowanie”.

Dlatego jeżeli szanse są to ratuj małżeństwo.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK 

 

Nie chcę rozwodu – Rażące pokrzywdzenie współmałżonka

Czujesz się pokrzywdzony?

W związku z tym, w wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zawartych w uchwale z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, LEX nr 657, SN podkreślił, że: „Kwestię niedopuszczalności rozwodu ze względu na rażące pokrzywdzenie współmałżonka należy oceniać w świetle zasad humanitaryzmu z właściwym uwzględnieniem czasu trwania małżeństwa, rozkładu jego ciężarów, sytuacji obojga małżonków, a w szczególności ich wieku, stanu zdrowia, zdolności do zaspokajania potrzeb osobistych i innych okoliczności, mogących charakteryzować materialne i moralne warunki życiowe obojga małżonków”.

Nie chcę rozwodu – Religia 

Zgodnie ze stanowiskiem SN motywy moralne i religijne odmowy zgody na rozwód nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. (wyrok SN z dnia 10 września 1997 r., II CKN 292/97, LEX nr 847115). Powyższe stanowisko podzielił SA w Gdańsku w wyroku z dnia 16 czerwca 1999 r., I ACa 290/99, LEX nr 50098, którego teza ma brzmienie: „Odmowa małżonka zgody na rozwód ze względów religijnych nie może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 k.r.o.)”.

Zatem nie będzie tak łatwo. Ale spokojnie. Trzymam kciuki i służę pomocą.

Innymi słowy, jest możliwość, aby zatrzymać rozwód, jednakże nie jest to łatwe.

Z adwokatem czy bez?

Przede wszystkim pamiętaj, że strony często zmieniają stanowisko i tak naprawdę do samego końca nie wiadomo, czego się spodziewać. Często na drugiego małżonka wpływają osoby trzecie, albo sam adwokat. Sprawy mogą ciągnąć się latami…

Dlatego jeśli chcesz wiedzieć, na czym stoisz, niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem będzie konsultacja z adwokatem. Dobry pełnomocnik przedstawi ci plan działania, dzięki czemu z pewnością będziesz miał większe szanse na zwycięstwo w sądzie. Czasami wystarczy konsultacja przez telefon.

Walcz! Będzie dobrze!

 

Więcej:

Nie chcę rozwodu.

Rozwód – Adwokat do sprawy rozwodowej

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]