Home rozwód Mąż mnie uderzył. Żona mnie uderzyła.

Mąż mnie uderzył. Żona mnie uderzyła.

by ADWOKAT MARTA WNUK
Mąż mnie uderzył

„Pani mecenas, mąż mnie uderzył w twarz, nic poważnego się nie stało, nie miałam siniaka”.

Mąż mnie uderzył. Żona mnie uderzyła.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Agresywny stosunek do współmałżonka może wyrażać się w zniewagach słownych, poniżaniu godności osobistej, zniesławianiu czy naruszaniu nietykalności osobistej. Wszystkie tego rodzaju czyny prowadzą do rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

Nawet jednorazowy postępek małżonka wyrażający się w ciężkim znieważeniu, poniżeniu godności osobistej czy pobiciu może stać się przyczyną rozkładu pożycia.

Nikogo nie można bić!

A co zrobić, kiedy uderzenie jest w twarz i śladów nie ma?

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego za naruszenie nietykalności cielesnej może być uznane tylko takie zdarzenie, które nie powoduje żadnych zmian anatomicznych lub fizycznych w organizmie człowieka i nie pozostawia na jego ciele żadnych lub –   co najwyżej – nieznaczny lub przemijający ślad w postaci niewielkiego i krótkotrwałego zasinienia (vide: wyrok SN z 9.9.1969r., V KRN 106/69, OSNKW 1970, nr 1, poz. 3).

Więcej: Niebieska Karta a Rozwód. Przemoc w rodzinie.

Nietykalność osobistą można określić również jako zagwarantowaną możliwość utrzymywania przez jednostkę swej tożsamości i integralności fizycznej oraz zakaz jakiejkolwiek bezpośredniej i pośredniej ingerencji z zewnątrz, naruszającej tę integralność.

 

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

 

Nietykalność osobista posiada szczególnie silny związek z przyrodzoną godnością ludzką i jako pewien aspekt egzystencji człowieka posiada wymiar absolutny.

Przede wszystkim wymaga podkreślenia, że sprawcza przestępstwa z art. 217 § 1 k. k. zachodzi wówczas, gdy sprawca uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną.

Mąż mnie uderzył

Naruszenie nietykalności cielesnej jest zatem zawsze zachowaniem będącym formą fizycznego oddziaływania na ciało człowieka, które nie jest przez niego akceptowane. Przez uderzenie należy rozumieć cios zadany pokrzywdzonemu, tj. spowodowanie zderzenia ciała pokrzywdzonego z ciałem sprawcy (np. ręką, nogą, głową). 

Względy emocjonalne oraz motywacyjne związane z konfliktem między stronami nie wpływają na prawidłowość poczynionych ustaleń tyczących strony podmiotowej przestępstwa.

Samo uderzenie przesądza o tym, że chciał on i godził się na popełnienie czynu przestępnego.

Więcej:

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]