“Pani mecenas mąż mnie uderzył………w Twarz nic poważnego się nie stało, nie miałam siniaka”

Mąż mnie uderzył. Żona mnie uderzył

Agresywny stosunek do współmałżonka może wyrażać się w zniewagach słownych, poniżaniu godności osobistej, zniesławianiu czy naruszaniu nietykalności osobistej. Wszystkie tego rodzaju czyny prowadzą do rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Nawet jednorazowy postępek małżonka wyrażający się w ciężkim znieważeniu, poniżeniu godności osobistej czy pobiciu może  stać się przyczyną rozkładu pożycia.

Nikogo nie można bić !

A co zrobić kiedy uderzenie jest w twarz i sladów nie ma….

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego za naruszenie nietykalności cielesnej może być uznane tylko takie zdarzenie, które nie powoduje żadnych zmian anatomicznych lub fizycznych w organizmie człowieka i nie pozostawia na jego ciele żadnych lub –   co najwyżej – nieznaczny lub przemijający ślad w postaci niewielkiego i krótkotrwałego zasinienia (vide: wyrok SN z 9.9.1969r., V KRN 106/69, OSNKW 1970, nr 1, poz. 3).

Nietykalność osobistą można określić również jako zagwarantowaną możliwość utrzymywania przez jednostkę swej tożsamości i integralności fizycznej oraz zakaz jakiejkolwiek bezpośredniej i pośredniej ingerencji z zewnątrz, naruszającej tę integralność.

Nietykalność osobista posiada szczególnie silny związek z przyrodzoną godnością ludzką i jako pewien aspekt egzystencji człowieka posiada wymiar absolutny

Wymaga podkreślenia, że sprawcza przestępstwa z art. 217 § 1 k. k. zachodzi wówczas, gdy sprawca uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną.

Naruszenie nietykalności cielesnej jest zatem zawsze zachowaniem będącym formą fizycznego oddziaływania na ciało człowieka, które nie jest przez niego akceptowane. Przez uderzenie należy rozumieć cios zadany pokrzywdzonemu, tj. spowodowanie zderzenia ciała pokrzywdzonego z ciałem sprawcy (np. ręką, nogą, głową). 

Względy emocjonalne oraz motywacyjne związane z konfliktem między stronami nie wpływają na prawidłowość poczynionych ustaleń tyczących strony podmiotowej przestępstwa.

Samo uderzenie –  przesądza  o tym, że chciał on i godził się na popełnienie czynu przestępnego.

Facebook Comments

Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

Nierówny podział majątku"Chce szybko podzielić majątek" Dorobek małżonków można podzielić w dwojaki sposób: sądownie albo za pomocą umowy. Ta druga opcja jest zdecydowanie…
CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawa rozwodowa. Rozwód. 5 zagrań które mogą zniszczyć.

Rozwód to rollercoaster emocjonalny. Małżonkom bardzo często w takich sytuacjach przychodzą do głowy różne "głupie" pomysły. 5 Najbardziej nieuczciwych zagrań…
CZYTAJ WIĘCEJ

Niebieska Karta a Rozwód. Przemoc w rodzinie.

Niebieska Karta a Rozwód Kobiety coraz częściej traktują niebieską kartę jako narzędzie do walki z byłym partnerem. Tak Niestety, niebieska karta jest…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód bez orzekania o winie . Pozew o rozwód

Rozwód bez orzekania o winie . Czy warto w ten sposób kończyć związek małżeński ? Często małżonkowie zastanawiają się jak…
CZYTAJ WIĘCEJ
rozwód

Błędy podczas rozwodu – 7 błędów popełnianych podczas rozwodu!

7 błędów popełnianych podczas rozwodu ! „[…] okazało się, że przez wiele lat żona mnie zdradza. Chcę się rozwieść.Nie chce…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Ile trwa rozwód ?

„Chciałbym zakończyć te małżeństwo na pierwszej rozprawie. Mój kolega rozwodził się kilka lat. Nie chce żeby moje postępowanie trwało kilka…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Małżonek przetrzymuje moje dziecko wbrew orzeczeniu Sądu – co robić?

Przetrzymywanie dziecka wbrew orzeczeniu Sądu. „Jestem po rozwodzie, były mąż nie stosuje się do orzeczenia sądu ! Na ferie zimowe…
KONTYNUUJ CZYTANIE
Zadzwoń