rozwód

Mąż mnie uderzył. Żona mnie uderzyła.

“Pani mecenas mąż mnie uderzył………w Twarz nic poważnego się nie stało, nie miałam siniaka”

Mąż mnie uderzył. Żona mnie uderzył

Agresywny stosunek do współmałżonka może wyrażać się w zniewagach słownych, poniżaniu godności osobistej, zniesławianiu czy naruszaniu nietykalności osobistej. Wszystkie tego rodzaju czyny prowadzą do rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Nawet jednorazowy postępek małżonka wyrażający się w ciężkim znieważeniu, poniżeniu godności osobistej czy pobiciu może  stać się przyczyną rozkładu pożycia.

Nikogo nie można bić !

A co zrobić kiedy uderzenie jest w twarz i sladów nie ma….

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego za naruszenie nietykalności cielesnej może być uznane tylko takie zdarzenie, które nie powoduje żadnych zmian anatomicznych lub fizycznych w organizmie człowieka i nie pozostawia na jego ciele żadnych lub –   co najwyżej – nieznaczny lub przemijający ślad w postaci niewielkiego i krótkotrwałego zasinienia (vide: wyrok SN z 9.9.1969r., V KRN 106/69, OSNKW 1970, nr 1, poz. 3).

Nietykalność osobistą można określić również jako zagwarantowaną możliwość utrzymywania przez jednostkę swej tożsamości i integralności fizycznej oraz zakaz jakiejkolwiek bezpośredniej i pośredniej ingerencji z zewnątrz, naruszającej tę integralność.

Nietykalność osobista posiada szczególnie silny związek z przyrodzoną godnością ludzką i jako pewien aspekt egzystencji człowieka posiada wymiar absolutny

Wymaga podkreślenia, że sprawcza przestępstwa z art. 217 § 1 k. k. zachodzi wówczas, gdy sprawca uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną.

Naruszenie nietykalności cielesnej jest zatem zawsze zachowaniem będącym formą fizycznego oddziaływania na ciało człowieka, które nie jest przez niego akceptowane. Przez uderzenie należy rozumieć cios zadany pokrzywdzonemu, tj. spowodowanie zderzenia ciała pokrzywdzonego z ciałem sprawcy (np. ręką, nogą, głową). 

Względy emocjonalne oraz motywacyjne związane z konfliktem między stronami nie wpływają na prawidłowość poczynionych ustaleń tyczących strony podmiotowej przestępstwa.

Samo uderzenie –  przesądza  o tym, że chciał on i godził się na popełnienie czynu przestępnego.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń