Home Spadki Kredyt we frankach i co dalej?

Kredyt we frankach i co dalej?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Kredyt we frankach

Kredyt we frankach. Jesteś konsumentem? Świetnie… Dzięki temu twoje prawa są chronione.

Kredyt we frankach

Przede wszystkim zacznijmy od podstaw. Prawdopodobnie dużo słyszysz na ten temat, ale wciąż nie działasz. 

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Niedozwolone postanowienia umowne są nieważne!

Ważny art. 385 1 § 1 k.c. – postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Kredyt we frankach

Przede wszystkim według kodeksu cywilnego oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny.

Sąd w pierwszej kolejności bada czy jesteś konsumentem. 

Czy klauzule były negocjowane ze stroną?

Jakie należy negocjować zapisy? Przede wszystkim w zakresie umów kredytu indywidualnemu uzgodnieniu ewentualnie podlegają: kwota kredytu, wysokości oprocentowania, marża banku czy prowizja za udzielenie kredytu, ewentualnie sposób zabezpieczenia kredytu.

Kredyt we frankach

Czym są klauzule abuzywne?

Kredyt we frankach

Generalnie sąd sprawdza, czy banki mogły w jakikolwiek sposób modyfikować wskaźniki wysokości Twojej raty. Ponadto godne uwagi jest bogate orzecznictwo, dzięki któremu można poznać rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach.

Niewątpliwe są one rzetelne i można na ich podstawie podjąć decyzję.

Bank sam ustalał w tabelach kursowych kursu kupna oraz sprzedaży CHF wysokość tzw. spreadu.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Czy ty miałeś na to wpływ?

Bez wątpienia narusza to Twoje interesy i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, dlatego w takim przypadku nie wahaj się działać!

Co to jest „spread”? Tym mianem określa się wynagrodzenie za wykonanie usługi wymiany waluty.

Sąd bada, czy bank ukrył dodatkowe koszty w kredycie.

Kredyt we frankach

Orzecznictwo jasno wskazuje, iż strony powinny być równe – tzw. równowaga pomiędzy stronami. Zatem skoro bank jednostronnie kształtował sytuację, to bez wątpienia mamy nierównowagę.

Sąd powołuje biegłego i analizuje umowę.

Czy umowa określała szczegółowe sposoby ustalania kursu CHF? Przede wszystkim czy miałeś wiedzę o wysokości raty?

A zatem czym jest abuzywność? Nazywam ją brakiem jasności, brakiem jednoznaczności, brakiem lojalności.

Jeżeli umowa kredytu nie przedstawiała w sposób przejrzysty konkretnych działań wymiany waluty obcej, to mamy do czynienia z abuzywnością.

Kontrakt? Równowaga stron, jasność, przejrzystość. To o to chodzi.

Przede wszystkim umowa nie przewiduje żadnego określonego miernika. Dla przykładu – średni kurs NBP.

„Bank ma wewnętrzny dokument „- A ty nie masz wpływu?

Umowa o kredyt hipoteczny nie precyzuje sposobu ustalania kursu wymiany walut wskazanego w Tabeli Kursów, np. kursu średniego publikowanego przez Narodowy Bank Polski.

W związku z tym mówimy „Nie”.

MÓWIMY STOP!!!

Przede wszystkim kursy wykorzystywane przez bank nie są kursami średnimi, lecz kursami kupna i sprzedaży, a więc z zasady zawierają wynagrodzenie – marżę banku za dokonanie transakcji kupna lub sprzedaży, której wysokość była zależna tylko i wyłącznie od woli pozwanego.

 

Więcej:

Kredyt a rozwód. Co z kredytem po rozwodzie ?

Jak wygrać sprawę rozwodową ?

 

DOCHODZI WTEDY DO RAŻĄCEGO NARUSZENIA KONSUMENTÓW.

Kredyt we frankach

W związku z tym pamiętajmy, iż w orzecznictwie i doktrynie uważa się, iż w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszają interesy konsumenta postanowienia umowne godzące w równowagę kontraktową stron, a także te, które zmierzają do wprowadzenia konsumenta w błąd, wykorzystując jego zaufanie i brak specjalistycznej wiedzy (W. Popiołek, Objaśnienia do art. 3851 [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1, Warszawa 2005; K. Zagrobelny, Objaśnienia do art. 385 1 [w:] E. Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008).

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Kredyt we frankach

Przede wszystkim postanowienia umowy rażąco naruszają interes konsumenta, jeżeli poważnie i znacząco odbiegają od sprawiedliwego wyważenia praw i obowiązków stron. Między innymi o takiej sytuacji można mówić w razie nadmiernego naruszenia równowagi interesów stron poprzez wykorzystanie przez jedną z nich swojej przewagi przy układaniu wzorca umowy (zob. wyrok SA w Warszawie z 08 maja 2009 r., VI ACa 1395/08, LEX nr 1120219).

Rażące naruszenie interesów konsumenta oznacza ponadto nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym. Natomiast działanie wbrew dobrym obyczajom w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego wyraża się w tworzeniu przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową tego stosunku (wyrok SN z 13 lipca 2005r., I CK 832/04, LEX nr 159111).

W związku z tym sprzeczne z dobrymi obyczajami są te postanowienia wzorca umownego, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta, nie pozwalając na realizację takich wartości jak szacunek wobec partnera, uczciwość, szczerość, zaufanie, lojalność, rzetelność (zob. wyrok SA w Warszawie z 17 kwietnia 2013 r., VI ACa 1096/12, LEX nr 1335762).

 

Więcej:

Kredyt frankowy a rozwód !!! Odzyskaj pieniądze z banku

Co zrobić z kredytem frankowym ?

Kredyt . Co z kredytem podczas rozwodu ?

 

LISTA BANKÓW, KTÓRYCH UMOWY KREDYTOWE MOŻNA UNIEWAŻNIĆ

 • BRE Bank (mBank, Multibank)
 • Bank Millenium
 • PKO BP
 • Bank Gospodarki Żywnościowej   – BGŻ  (BNP Paribas Bank Polska)
 • BPH (GE Money Bank)
 • Polbank (Raiffeisen)
 • Deutsche Bank
 • Santander Consumer Bank
 • Eurobank
 • Noble Bank (Metrobank, Getin Noble Bank)
 • ING Bank Śląski
 • Nordea (PKO BP)
 • Getin Bank (Getin Noble Bank)
 • Kredyt Bank (BZ WBK)
 • Lucas Bank (BNP Paribas Bank Polska)

 

W związku z tym warto walczyć. W przypadku wątpliwości oczywiście zwróć się do profesjonalnego pełnomocnika.

 

Przeczytaj więcej:

Co zrobić z kredytem frankowym?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]