Podział Majątku

Jak podzielić majątek w Sądzie ? Od czego zacząć..📧📧🏦

Jak podzielić majątek ?

Jak podzielić majątek ? Od czego zaczać? A byłeś/aś chora ? tak jak z chorobą trzeba iść do lekarza i wyleczyć. Najlepsze rozwiazanie…

I najskuteczniejsze…

W pierwszej kolejności należy każdą sprawę rozpatrzeć indywidualnie.

 

Jak sąd rozpatruje sprawę?

Czy bać się rozprawy ? Zdecydowanie nie…

Należy się do niej bardzo bardzo dobrze przygotować….

Dlaczego warto zwrócić się do pełnomocnika…

Dlatego ze sąd za was nie zrobi pewnych rzeczy…

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd z urzędu ustala  skład i wartość majątku podlegającego podziałowi oraz wysokość nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków.

Sąd rozstrzyga pewne kwestie tylko na wniosek ……

Dla przykładu – Kwestia rozliczeń pomiędzy małżonkami z tytułu nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.

Jak podzielić majątek ?

Pamiętaj –  ciężar udowodnienia poszczególnych nakładów, wydatków czy spłat z majątku osobistego obciąża tego z małżonków, który domaga się rozliczenia.

Tak, a wiec jeżeli wnioskujesz, iż chcesz zwrotu pewnych pieniędzy to musisz o to walczyć !!!!

 

Pamiętaj co do zasady jeżeli nie zawieraliście umów małżeńskich – INTERCYZY – to wasz majątek dzieli się co do zasady pół na pól. Oczywiście też są inne możliwości… Już o tym pisałam…

Zdarzają się sytuację, iż małżonkowie ukrywają pieniądze na kontach !!!

Oh są na to możliwości aby dowiedzieć się co jest na kontach….

 

Dlatego zgodnie z przepisem   art.684KPC  obowiązkiem sądu rozpoznającego sprawę o podział majątku jest ustalenie jego składu i wartości.

Jak podzielić majątek ?

Sąd powinien zwrócić uwagę małżonków na potrzebę wskazania całego majątku podlegającego podziałowi oraz że nie jest związany wnioskami małżonków.

Tak,  jeżeli z oświadczeń wyniknie, że istnieje inny jeszcze majątek wspólny wymagający podziału należy to sprawdzić.

Podział majątku

Pamiętajmy, iż zawsze przed sądem możecie dojść do porozumienia. 

Należy wskazać wszystkie składniki majątku…..

A jeżeli to nie nastąpi….Sąd może to ustalić.

 

Jak podzielić majątek- Strony postępowania winny wskazać cały majątek podlegający podziałowi.

Dla przykładu.

Nie wiesz jakie konta bankowe ma drugi małżonek. To nie szkodzi… Spokojnie………

Należy zobowiązać go do ujawnienia wszystkich kont bankowych jakie posiada.

 

Wspólnością majątkową małżeńską mogą być objęte jedynie rzeczy nabyte w tym okresie, bądź odnośnie których strony zgodziły się na objęcie ich wspólnością majątkową małżeńską.

 

 

decydujący o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego jest czas ich nabycia, współwłasnością łączną są objęte przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej.

Jak podzielić majątek

Masz nieruchomości – to biegły rzeczoznawca oszacuje. Musisz też wiedzieć że jeżeli kierujesz sprawę do Sądu to trwa. Dla przykładu – Historia z Warszawy.

Małżeństwo posiadało – dom w Komorowie, dom w Pruszkowie, mieszkanie w Otwocku, mieszkanie Bemowo 50 metrów, Mieszkanie Mokotów 100 metrów, 4 samochody, siedzibę firmy małżonki – budynek i kancelaria Notarialna, firma męża piekarnia – Podział majątku trwał 5 lat !!!

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń