Home Podział Majątku Jak podzielić majątek w Sądzie? Od czego zacząć…

Jak podzielić majątek w Sądzie? Od czego zacząć…

by ADWOKAT MARTA WNUK
Jak podzielić majątek

Jak podzielić majątek? Od czego zacząć?

Kiedy chorujesz, idziesz do lekarza i leczysz dolegliwość. Dlatego przede wszystkim trzeba rozpatrzyć sprawę indywidualnie.

Jak sąd rozpatruje sprawę? Czy bać się rozprawy? Zdecydowanie nie, jednakże należy się do niej bardzo dobrze przygotować.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Jak podzielić majątek

Dlaczego warto zwrócić się do pełnomocnika. Sąd za nas pewnych rzeczy nie zrobi…

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd z urzędu ustala skład i wartość majątku podlegającego podziałowi oraz wysokość nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Sąd rozstrzyga pewne kwestie tylko na wniosek.

Dla przykładu – kwestia rozliczeń pomiędzy małżonkami z tytułu nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.

Więcej: Podział majątku w Sądzie?

Jak podzielić majątek?

Pamiętaj, że ciężar udowodnienia poszczególnych nakładów, wydatków czy spłat z majątku osobistego obciąża tego z małżonków, który domaga się rozliczenia.

Zatem jeżeli wnioskujesz, iż chcesz zwrotu pewnych pieniędzy, to musisz o to walczyć!!

Pamiętaj, że jeżeli nie zawieraliście umów małżeńskich – INTERCYZY – to wasz majątek dzieli się co do zasady pół na pól. Oczywiście też są inne możliwości (już o tym wcześniej pisałam).

Zdarzają się sytuacje, gdy małżonkowie ukrywają pieniądze na kontach!

Oczywiście są sposoby, aby dowiedzieć się, co jest na kontach.

Dlatego zgodnie z przepisem art.684KPC obowiązkiem sądu rozpoznającego sprawę o podział majątku jest ustalenie jego składu i wartości.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Jak podzielić majątek?

Sąd powinien zwrócić uwagę małżonków na potrzebę wskazania całego majątku podlegającego podziałowi, oraz że nie jest związany wnioskami małżonków.

Tak, jeżeli z oświadczeń wyniknie, że istnieje inny jeszcze majątek wspólny wymagający podziału, należy to sprawdzić.

Podział majątku

Jak podzielić majątek

Pamiętajmy, iż zawsze przed sądem możecie dojść do porozumienia. 

Należy wskazać wszystkie składniki majątku. A jeżeli to nie nastąpi, Sąd może to ustalić.

Jak podzielić majątek – Strony postępowania winny wskazać cały majątek podlegający podziałowi.

Dla przykładu – nie wiesz, jakie konta bankowe ma drugi małżonek. Nie szkodzi! Należy zobowiązać go do ujawnienia wszystkich kont bankowych, jakie posiada.

Wspólnością majątkową małżeńską mogą być objęte jedynie rzeczy nabyte w tym okresie, bądź odnośnie których strony zgodziły się na objęcie ich wspólnością majątkową małżeńską.

Decydujący o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego jest czas ich nabycia, współwłasnością łączną są objęte przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej.

Jak podzielić majątek

Posiadane nieruchomości zostaną oszacowane przez biegłego rzeczoznawcę. Musisz też wiedzieć, że jeżeli kierujesz sprawę do Sądu, będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość. Dla przykładu – Historia z Warszawy…

Małżeństwo posiadało dom w Komorowie, w Pruszkowie, mieszkanie w Otwocku, 50-metrowe mieszkanie na Bemowie, 100-metrowe mieszkanie na Mokotowie, 4 samochody, kancelarię notarialną (firma żony), piekarnię (firma męża). Podział majątku trwał 5 lat!!!

W związku z tym konieczne jest staranne przygotowanie się do sprawy. Podział majątku z pewnością będzie wiązał się z walką, dlatego najlepiej zwróć się o pomoc do dobrego adwokata.

 

Więcej: Rozliczenia małżonków. Jak rozliczyć nakłady na majątek żony?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]