Home alimenty Gdzie składa się pozew o alimenty?

Gdzie składa się pozew o alimenty?

by ADWOKAT MARTA WNUK
gdzie składa się pozew o alimenty

Gdzie składa się pozew o alimenty?

Gdzie składa się pozew o alimenty? „Mam dziecko, mieszkam w Warszawie, zaś ojciec dziecka w Pruszkowie. Czy mogę wytoczyć sprawę w Warszawie z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka czy w Pruszkowie, zgodnie z miejscem zamieszkania ojca?”.

JAK POMAGAM ❓

Ogólna zasada

Zacznijmy od ogólnej zasady.

Zgodnie z art. 27 kodeksu postępowania cywilnego, powództwo wytacza się przed sądem I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. W tej sytuacji wytacza się powództwo zgodnie z właściwością, patrząc na miejsce zamieszkania zobowiązanego, czyli osoby, którą pozywamy. Zatem jeżeli ta osoba mieszka w Pruszkowie, wówczas składamy sprawę do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Nie zawsze miejsce zamieszkania pozwanego – Gdzie składa się pozew o alimenty?

Jeżeli uznamy, że chcemy, aby sprawa toczyła się zgodnie z właściwością miejsce zamieszkania dziecka, to w przypadku sprawy o alimenty jest taka możliwość.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Pozew o rozwód  🎥

Rozwody – Tego nie rób w Sądzie 🎥

Rozwód z Manipulantem 🎥

Właściwość naprzemienna w sprawach o alimenty

Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Więcej:

Sprawa o alimenty – 10 rzeczy. Możesz się zaskoczyć, ile będzie płacił!

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]