Home rozwód Choroba psychiczna Rozwód – Unieważnienie małżeństwa? Tak!

Choroba psychiczna Rozwód – Unieważnienie małżeństwa? Tak!

by ADWOKAT MARTA WNUK
Choroba psychiczna Rozwód

Choroba psychiczna Rozwód. Choroba małżonka Rozwód czy unieważnienie małżeństwa?

Mało kto wie, że MOŻNA! Tak, można! 

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

W ostatnim miesiącu zgłosiło się do mnie kilka osób z podobnym problemem. Przeprowadziłam kilka spraw sądowych, gdzie wnosiliśmy o unieważnienie małżeństwa. To stanowiło dla mnie silną motywację do przygotowania tego wpisu. Być może również masz taką sytuację i nie wiesz, dlaczego tak dzieje się w Twoim życiu… Szukasz winy w sobie, dostajesz pozew o rozwód, drugi małżonek chce Twojej winy… Jednakże okazuje się, że problem nie jest w Tobie.

Choroba psychiczna Rozwód

„Pani mecenas, w trakcie rozwodu dowiedziałam się, że moja żona jest chora na schizofrenię”.

„Pani mecenas, kiedy żona się wyprowadziła dowiedziałem się, iż żona ma orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim”.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

Tak! Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.

Przede wszystkim POTRZEBNA JEST ZGODA SĄDU. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków może nastąpić tylko wówczas, gdy przeszkoda ta istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Choroba psychiczna Rozwód

Najważniejsze informacje

Biegły lekarz psychiatra musi zbadać i wydać opinię. Istnieje konieczność uzyskania przez sąd wiadomości specjalnych z zakresu psychiatrii.

Tylko wyraźne stwierdzenie istnienia choroby psychicznej w chwili zawierania związku małżeńskiego może uzasadniać żądanie jego unieważnienia.

Więcej: Choroba psychiczna przy rozwodzie. Wina przy rozwodzie.

Nie tylko choroba – także zaburzenia psychiczne.

Podstawę unieważnienia małżeństwa mogą stanowić niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, jeżeli w zakresie zagrożenie małżeństwa lub zdrowia przyszłego potomstwa wywołują taki sam skutek, jak choroba psychiczna (psychoza).

Choroba psychiczna Rozwód

PAMIĘTAJ – Wyjątkowo, gdy zachodzą szczególne okoliczności (np. długotrwałe i prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa oraz pochodzenie z małżeństwa zdrowych, dorosłych dzieci) zasady współżycia społecznego mogą przemawiać za oddaleniem powództwa o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej na podstawie zasad współżycia społecznego.

Unieważnienie małżeństwa 

Ostatnio udało mi się unieważnić związek małżeński z uwagi na zatajenie choroby i działanie w złej wierze. 

Pamiętam, jak przyszedł do mnie klient z Warszawy. Mówił, że dopiero w trakcie sprawy rozwodowej dowiedział się, że jego żona ma upośledzenie w stopniu lekkim. Pan Michał z Warszawy od zawsze mieszkał w Warszawie, jego żona pochodzi z Siedlec. Jednakże nie znał jej znajomych i nie wiedział, jaka jest jej historia. Nie zdawał sobie nawet sprawy… Kiedy rzuciła się na niego z nożem i odkrył w dokumentach, że kilka razy była w szpitalu psychiatrycznym, wszystko zrozumiał.

 

Więcej:

Rozwód z psychopatą

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]