• Spadki

  Kredyt we frankach i co dalej ?🏨🏨❤‼‼‼

  Kredyt we frankach Kredyt we frankach. Jesteś konsumentem ?? Świetnie… Dzięki temu twoje prawa są chronione. Zacznijmy od podstaw. prawdopodobnie dużo słyszysz ale wciąż nie działasz.  Niedozwolone postanowienia umowne są nieważne ! Ważny art. 385 1 § 1 k.c., postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Kredyt we frankach Według kodeksu cywilnego – oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Sąd w pierwszej kolejności bada czy…

 • Spadki

  Co zrobić z kredytem frankowym ?

  Co zrobić z kredytem frankowym ?   Które małżeństwo nie ma kredytu?  Kto w dzisiejszych czasach nie ma kredytu… Takie czasy.. Nic złego dopóki nie zostaliśmy oszukani. Co zrobić z kredytem frankowym ? Niewątpliwie dużo osób zastanawia się co dalej.  Moja historia z kredytami frankowymi zaczęła się kilka lat temu, kiedy podczas rozwodu rozstrzygaliśmy kwestię związaną z kredytem. Dzięki temu, ja jako prawnik, zagłębiłam ten temat…. Co robić z kredytem frankowym ? Reasumując, nie ma “łatwo”. Jaka jest obecnie sytuacja? Kredyt frankowy i klauzula abuzywna-  jak żyć po orzeczeniu TSUE? Masz kredyt frankowy ? Tyle szumu.. i co robić …. Spokojnie należy przeanalizować sytuację. Główny problem to wtedy kiedy klauzula nieprecyzyjnie…

 • Spadki

  Przedawnienie Adwokat

  Przedawnienie Adwokat Czasem zbyt długo czekamy na lepsze czasy…. Czasem nie idziemy do Sądu i czekamy… Aż spotka nas przedawnienie. Jakie terminy ? Ważna zmiana. W dniu 9 lipca 2018 r. (ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r.) weszły w życie przepisy zmieniające terminy przedawnienia roszczeń w sprawach cywilnych, w tym m.in. zmianie uległ przepis art. 118 Kodeksu cywilnego. Aktualnie przepis ten brzmi: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”. Przedawnienie…

 • Spadki

  Zadośćuczynienie za krzywdę👮‍♀🏤🏣

  Zadośćuczynienie za krzywdę. o celem jest zrekompensowanie straty, której wartości nie można wyrazić czy określić za pomocą środków właściwych dla obliczania szkody majątkowej Słowo klucz : Krzywda Zadośćuczynienie za krzywdę Krzywda –  szkoda niemajątkowa. Co to jest ?  Dla przykładu  negatywne przeżycia pokrzywdzonego związane z czynem niedozwolonym.   Uwagi ogólne Mamy dwa rodzaje roszczeń finansowych. ODSZKODOWANIE Kiedy możemy określić jaka jest szkoda – czyli ma charakter majątku. ZADOŚĆUCZYNIENIE – Niemajątkowy charakter. Zadośćuczynienie za krzywdę Odszkodowanie – charakter majątkowy Tak, wartość jest możliwa do określenia w formie pieniężnej. Dla przykładu poszkodowany musi ponieść określone koszty służące naprawieniu uszczerbku. Lekarz, rehabilitacja. Odszkodowanie to innymi słowy rzeczywista rekompensata.   Krzywda – Zadośćuczynienie Szkoda…

 • Spadki

  Sprawa Sądowa . Jak skutecznie wygrać sprawę ?

  Sprawa Sądowa Dowody i dowody …rzecz jasna…. Ciągle zmiany w Polskich prawie… ale jedno powiem wam – Najważniejsze sąd dowody. Tak, każda ze stron musi wypowiedzieć się na temat przedstawianych przez stronę przeciwną faktów i dowodów. Mamy I teraz od podstaw. Twierdzimy: Mąż zdradził Dowód: Zdjęcie męża z kochanką Dlaczego jest to tak istotne? Sprawa Sądowa Tak bardzo ważne. TO jednak sąd a nie targowisko. Zgodnie z  art. 230 k.p.c.: „Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.”.   Dobry pozew musi wskazywać fakty oraz dowody popierające te fakty. Tak o dowodach pisałam…

 • Spadki

  209 kk Alimenty – Co mi groźi ?

  209 kk 209 kk  Zawsze mówię swoim klientom ! Alimenty ……Niosą za sobą jakie skutki prawne ? Nie płacisz groźi Ci wyrok karny ? Tak nie ma żartów. 209 KK – Alimenty  UWAGA ! W INTERNECIE ZNAJDUJE SIĘ BARDZO DUŻO INFORMACJI O ALIMENTACH 209 KK JEDNAKŻE SA NIEAKTUALNE Tak, przepisy się zmieniły !!!! Proszę abyście zwrócili na to uwagę. Dodatkowo, warto mieć na uwadze czy twoje alimenty nie są zbyt wysokie ? Po tym, jak upewnisz się że wysokość alimentów jest odpowiednia należy dbać o regularne płacenie niniejszych alimentów. W związku z tym, że w dniu 31 maja 2017 r. uległa istotnej zmianie treść przepisu art. 209 k.k. jest inaczej niż poprzednio.…

 • Spadki

  Spadek u notariusza

  Spadek u notariusza Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku u notariusza? Notarialne poświadczenie dziedziczenia wprowadzono do systemu polskiego prawa w dniu 2 października 2008 r.   Dzięki temu spadkobiercy mogą dokonać poświadczającego dziedziczenie. Nie ma co prawda obowiązku składania takiego wniosku do sądu, ale… To że  jesteś jedynym spadkobiercą jest oczywista dla Ciebie. Tylko dla ciebie.   Zdecydowanie,  Musisz mieć stwierdzenie nabycia spadku. U notariusza będzie szybciej, ale trzeba liczyć się z większym kosztem, muszą też stawić się wszyscy spadkobiercy ustawowi. Kiedy nie można sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia? Notariusz odmawia jeżeli w stosunku do spadku został już wcześniej sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydano postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Dodatkowo, jeżeli osoby zainteresowane nie…

 • Spadki

  Zasiedzenie a rozwód

  Zasiedzenie “Czy zasiadłam nieruchomość, jestem również w trakcie rozwodu ?” Co mam zrobić Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności. Polegająca na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu. Zasiedzenie – Włada jak właściciel Posiadaczem samoistnym jest osoba władająca rzeczą jak właściciel  (art. 336 k.c.), przy czym stan posiadania współtworzą fizyczny element władania rzeczą ( corpus) oraz intelektualny element zamiaru władania rzeczą dla siebie ( animus). Zasiedzenie – czas Druga z przesłanek – upływ czasu – jest uzależniona od dobrej bądź złej wiary posiadacza samoistnego, i tak w przypadku dobrej wiary jak wynika z treści art. 172 k.c. dla zasiedzenia wystarczający…

Zadzwoń