Adwokat Toruń

Adwokat Toruń Rozwód

Adwokat Toruń Rozwód.Gdzie składamy pozew o rozwód ?

 

Do właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu należy rozpoznawanie spraw w I instancji z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych,  rozpoznawanie spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych, nadzór wizytacyjny, rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń Sądów Rejonowych działających na obszarze właściwości Sądu Okręgowego.

 

Adwokat Toruń Rozwód

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością Sądów Rejonowych okręgu toruńskiego. Sądowi Okręgowemu w Toruniu podlegają następujące Sądy Rejonowe z obszarami ich działania:

 • Sąd Rejonowy w Brodnicy
 • Sąd Rejonowy w Chełmnie
 • Sąd Rejonowy w Golubiu – Dobrzyniu
 • Sąd Rejonowy w Grudziądzu
 • Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Adwokat Toruń Rozwód – Rozwód

Gdzie składamy pozew o rozwód ?

Wydział Cywilny wyznaczony jest do rozpoznawania spraw cywilnych i rodzinnych należących do właściwości sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji w szczególności w sprawach i postępowaniach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • separację na zgodny wniosek małżonków,
 • zniesienie separacji,
 • uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia,
 • prawa majątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenie niemajątkowe,
 • ochronę praw autorskich i ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, praw dotyczących wynalazków, znaków towarowych,
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przekracza siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • rejestrację czasopism, także ukazujących się w formie elektronicznej,
 • uchylenie uchwał spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej lub innych podmiotów.

 

Pozew o rozwód 

Adres: ul. Piekary 49, 87-100 Toruń,
Telefon: (56) 61 05 626
Fax: (56) 61 05 672
e-mail: cywilny@torun.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (56) 61 05 551
tel. (56) 61 05 552
tel. (56) 61 05 553

 

link do strony :

https://www.torun.so.gov.pl/i-wydzial-cywilny,m,m1,2,19,229

Zadzwoń