• Spadki

    Zasiedzenie a rozwód

    Zasiedzenie. „Czy zasiadłam nieruchomość? Jestem w trakcie rozwodu. Co mam zrobić?”. Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności. Polega na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu. Zasiedzenie – Włada jak właściciel Posiadaczem samoistnym jest osoba władająca rzeczą jak właściciel  (art. 336 k.c.), przy czym stan posiadania współtworzą fizyczny element władania rzeczą (corpus) oraz intelektualny element zamiaru władania rzeczą dla siebie (animus). Zasiedzenie – czas Druga z przesłanek – upływ czasu – jest uzależniona od dobrej bądź złej wiary posiadacza samoistnego. W przypadku dobrej wiary, jak wynika z treści art. 172 k.c., dla zasiedzenia wystarczający jest upływ 20 lat, zaś przy…