• Spadki

    Zadośćuczynienie za krzywdę👮‍♀🏤🏣

    Zadośćuczynienie za krzywdę. Celem jest zrekompensowanie straty, której wartości nie da się określić za pomocą środków właściwych dla obliczania szkody majątkowej. Słowo klucz: Krzywda Zadośćuczynienie za krzywdę Krzywda –  szkoda niemajątkowa. Co to jest? Dla przykładu negatywne przeżycia pokrzywdzonego związane z czynem niedozwolonym.   Uwagi ogólne Przede wszystkim mamy dwa rodzaje roszczeń finansowych. ODSZKODOWANIE – Kiedy możemy określić jaka jest szkoda – czyli ma charakter majątku. ZADOŚĆUCZYNIENIE – Niemajątkowy charakter. Zadośćuczynienie za krzywdę Odszkodowanie – charakter majątkowy. Tak, wartość jest możliwa do określenia w formie pieniężnej. Dla przykładu poszkodowany musi ponieść określone koszty służące naprawieniu uszczerbku. Lekarz, rehabilitacja. Odszkodowanie to innymi słowy rzeczywista rekompensata.   Adwokat Marta Wnuk  Jeżeli chcesz…