• Kontakty z dzieckiem,  rozwód

    Rozwód i brak kontaktu z dziećmi. Zabezpieczenie kontaktów

    Zabezpieczenie kontaktów. „Pani Mecenas, nie widzę dzieci, jestem w trakcie rozwodu. Chciałbym mieć kontakt z dziećmi, co mam zrobić?”. KLUCZ: zabezpieczenie kontaktów rodzica W sytuacjach, gdy rodzic ma utrudnione kontakty z dzieckiem, a drugi rodzic nie wyraża woli porozumienia, składamy wniosek o zabezpieczenie. Czasem nawet, gdy nie ma ograniczeń, a strony chcą mieć sztywno ustalone terminy, warto rozważyć zabezpieczenie.   WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE  Wystarczy oznaczyć konkretne dni tygodnia i weekendy, w których rodzic ma kontaktować się z dzieckiem. Przykładowo w pierwszy i trzeci weekend miesiąca od piątku od godziny 18:00 do niedzieli do godziny 19:00, w każdą środę od godziny 10:00 do godziny 18:00.   UZASADNIENIE Przede wszystkim należy wskazać, iż…