• alimenty,  rozwód

    Zabezpieczenie Alimentów

    Zabezpieczenie alimentów – Jak uzyskać szybko zabezpieczenie? Zdecydowanie jest to dobry krok… Dlaczego? Sprawy trwają długo. Pamiętaj, że druga strona z pewnością będzie zaciekle walczyła o swoje. Alimenty są wypłacane po uprawomocnieniu się wyroku. Zabezpieczenie alimentów – Czy alimenty mogą być wypłacane przed wydaniem wyroku? Tak, należy zastosować instytucję zabezpieczenia alimentów. Zgodnie z treścią art. 753 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. W takich wypadkach sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.    „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do…

  • Kontakty z dzieckiem,  rozwód

    Zabezpieczenie alimentów! Co zrobić, żeby było szybciej.

    Zabezpieczenie alimentów! Co zrobić, żeby było szybciej. W sprawach o rozwód największe emocje budzą kwestie finansowe. Proces rozwodowy lub sprawa o przyznanie alimentów może trwać niekiedy całymi miesiącami. Jednocześnie wcale nie mamy gwarancji pozyskania świadczeń w spodziewanej wysokości. Istnieje konstrukcja prawna – zabezpieczenie pozwalające na wcześniejsze pozyskanie środków finansowych. Powód może ubiegać się o tak zwane zabezpieczenie alimentów na okres trwania postępowania sądowego. Wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów stanowi samodzielny tytuł wykonawczy, to jest sąd nadaje mu klauzulę wykonalności z urzędu (można natychmiast wszcząć egzekucję komorniczą). Alimenty w jakiej wysokości? Jakie są wyroki Postępowanie główne może trwać kilka lat, dlatego tak ważne jest, aby uzyskać pewne postanowienia już…