• Kontakty z dzieckiem,  rozwód

    Zabezpieczenie alimentów! Co zrobić, żeby było szybciej.

    Zabezpieczenie alimentów! Co zrobić, żeby było szybciej. W sprawach o rozwód największe emocje budzą kwestie finansowe. Proces rozwodowy lub sprawa o przyznanie alimentów może trwać niekiedy całymi miesiącami. Jednocześnie wcale nie mamy gwarancji pozyskania świadczeń w spodziewanej wysokości. Istnieje konstrukcja prawna – zabezpieczenie pozwalające na wcześniejsze pozyskanie środków finansowych. Powód może ubiegać się o tak zwane zabezpieczenie alimentów na okres trwania postępowania sądowego. Wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów stanowi samodzielny tytuł wykonawczy, to jest sąd nadaje mu klauzulę wykonalności z urzędu (można natychmiast wszcząć egzekucję komorniczą). Alimenty w jakiej wysokości? Jakie są wyroki Postępowanie główne może trwać kilka lat, dlatego tak ważne jest, aby uzyskać pewne postanowienia już…