• Podział Majątku,  rozwód

    Podział majątku – a może nierówny podział majątku? Zaskoczę Cię!

    Podział majątku. Co do zasady udziały małżonków w majątku pozostałym po ustaniu wspólności małżeńskiej są równe. Jednakże musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Podział Majątku – Można też inaczej  Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku łącznego zaistnienia dwóch przesłanek określonych w art. 43 § 2 i 3 k.r.o. Przede wszystkim pamiętaj, że „łącznego” to w tym przypadku słowo klucz. Podział Majątku – Nierówny podział. Jakie przyczyny? Może to być przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu lub istnienie ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów. Sąd patrzy na całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb (zarobki, osobiste…