• rozwód

    Pozew z winy żony. Dzieci przy ojcu.

    Pozew z winy. Jak napisać pozew z winy żony i zachować dzieci przy ojcu? W pierwszej kolejności prosimy sąd o orzeczenie rozwodu, a następnie regulujemy alimenty i kontakty. Poniżej przedstawiam wzór i pozostałe przydatne informacje.   Pozew Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa stron przez orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanej/powódki. W zakresie dzieci wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojga rodzicom. Nadto proszę o ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci przy ojcu. W zakresie alimentów wnoszę o zasądzenie od pozwanej/ powódki na rzecz małoletnich synów alimentów w kwocie po 1000, 00 złotych miesięcznie, tj. łącznie 2.000,00 złotych, płatnych do rąk ojca do dnia 10 dnia każdego miesiąca wraz z…