• Podział Majątku

    Spółka z o.o. a rozwód. Co z udziałami?

    Spółka z o.o. a rozwód. Czy część udziałów w spółce z o.o. po rozwodzie może trafić do żony? Być może zastanawiasz się, co robić i szukasz pomocy? Zdecydowanie każdą sprawę należy rozstrzygnąć indywidualnie, najlepiej z adwokatem u boku. Spółka z o.o. a rozwód Ważnym aspektem jest, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Wspólność obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, ponieważ wszystko co kupiliście w trakcie małżeństwa należy do was. W związku z tym w małżeństwie wyróżnić można trzy masy majątkowe. Spółka z o.o. a podział majątku – Jakie ma to znaczenie w praktyce? W przypadku, gdy…