• Podział Majątku

    Nierówny podział majątku

    Nierówny podział majątku a zasady współżycia społecznego. „Pani Mecenas, z byłą żoną mamy mieszkanie. 70% wartości mieszkania kupione było za moje pieniądze. Była żona mieszka tam od lat, jednakże chcę ją stamtąd wyrzucić”. Co zrobić, żeby nie zostać z niczym. Dopłaty i spłaty przy podziale majątku po rozwodzie Jedna z podstawowych zasad regulujących ustrój majątkowej wspólności małżeńskiej, jaka w większości przypadków zostaje zawiązana z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami, jest ukształtowana w oparciu o art. 43 § 1 k.r.i.o. Zgodnie z nią oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Nie zawsze po równo – Nierówny podział majątku Podstawą tego typu rozstrzygnięć jest zwykle art. 43 § 2 k.r.i.o., gdzie…