• Podział Majątku

    Przymusowa rozdzielność 🕙🕙🕙

    Przymusowa rozdzielność majątkowa – Co to oznacza? Często zadajecie pytania w zakresie podziału majątku, a w szczególności o przymusową rozdzielnością.  Zacznijmy zatem od początku. Przede wszystkim ustrój majątkowy powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, czyli w dniu ślubu. W praktyce oznacza to, że jeżeli nie podpisaliście tak zwanej intercyzy przed lub po ślubie, to macie wspólność majątkową małżeńską. Innymi słowy – wszystko, co twoje, to i moje. Wspólność majątkowa małżeńska zaczyna się od tej daty i wszystko, co od tego momentu zarobicie, jest wasze. Jednakże sprawa nie jest taka oczywista, ponieważ jeżeli ktoś miał wcześniej pieniądze na koncie i we wspólności małżeńskiej kupił nieruchomość, to w sądzie trzeba będzie udowodnić,…