• rozwód

    Unieważnienie małżeństwa! Schizofrenia

    Unieważnienie małżeństwa! „Pani Mecenas! Okazało się, że żona przed małżeństwem była już hospitalizowana, jednakże ja nie wiedziałem o chorobie. Podobno cierpi na schizofrenię paranoidalną…”.   Co możesz zrobić w takiej sytuacji?   Zgodnie z normą art. 12 § 1 – 3 KRO nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków. ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO…