• rozwód

    Alkoholizm jako wina w rozwodzie. Jak napisać uzasadnienie?

    Alkoholizm to bardzo poważny problem i stanowi winę w rozpadzie małżeństwa.  Jak uzasadnić w pozwie przyczynę rozpadu małżeństwa w przypadku alkoholizmu? Zapraszam do zapoznania się z poniższym przykładem!   ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK     Przykład uzasadnienia w pozwie „W ocenie powoda główną przyczyną rozpadu jest alkoholizm żony. Pierwsze kłopoty małżeńskie rozpoczęły się____________. Żona nadużywała alkoholu. Pod jego wpływem wywoływała awantury, była agresywna, nie interesowała się dziećmi. Mimo leczenia sytuacja nie uległa zmianie, a problem alkoholowy powracał. Zachowania żony były przyczyną wielokrotnych interwencji policji. Żona wówczas nie uczestniczyła  w życiu rodzinnym, jak również nie przejawiała zainteresowania dziećmi. Celem ratowania…