• Podział Majątku

  Rozwód a akcje

  Rozwód a akcje. Stanowiska w tym zakresie są niejednolite. Spokojnie. Najpierw uważnie przeczytaj wpis i zastanów się. Przede wszystkim pamiętaj, że po prostu trzeba o to walczyć i w zależności od twojego celu przybrać taka technikę procesową.   Rozwód a akcje – pierwszy pogląd  Akcje objęte bądź nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego wchodzą w skład odrębnego (osobistego) majątku małżonka będącego stroną danej czynności prawnej. Wtedy tylko ten małżonek staje się akcjonariuszem. Współmałżonkowi przysługuje roszczenie o zwrot wydatków poczynionych z majątku wspólnego na objęcie lub nabycie akcji.   Adwokat Marta Wnuk  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu: tel.: +48691512933 kontakt@adwokatwnuk.pl   Rozwód a akcje – drugi…

 • Podział Majątku,  rozwód

  Podział majątku – a może nierówny podział majątku? Zaskoczę Cię!

  Podział majątku. Co do zasady udziały małżonków w majątku pozostałym po ustaniu wspólności małżeńskiej są równe. Jednakże musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Podział Majątku – Można też inaczej  Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku łącznego zaistnienia dwóch przesłanek określonych w art. 43 § 2 i 3 k.r.o. Przede wszystkim pamiętaj, że „łącznego” to w tym przypadku słowo klucz. Podział Majątku – Nierówny podział. Jakie przyczyny? Może to być przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu lub istnienie ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów. Sąd patrzy na całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb (zarobki, osobiste…

 • Podział Majątku

  Nierówny podział majątku

  Nierówny podział majątku a zasady współżycia społecznego. „Pani Mecenas, z byłą żoną mamy mieszkanie. 70% wartości mieszkania kupione było za moje pieniądze. Była żona mieszka tam od lat, jednakże chcę ją stamtąd wyrzucić”. Co zrobić, żeby nie zostać z niczym. Dopłaty i spłaty przy podziale majątku po rozwodzie Jedna z podstawowych zasad regulujących ustrój majątkowej wspólności małżeńskiej, jaka w większości przypadków zostaje zawiązana z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami, jest ukształtowana w oparciu o art. 43 § 1 k.r.i.o. Zgodnie z nią oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Nie zawsze po równo – Nierówny podział majątku Podstawą tego typu rozstrzygnięć jest zwykle art. 43 § 2 k.r.i.o., gdzie…

 • Podział Majątku,  rozwód

  Nierówny podział majątku. 30% żona, 70 % mąż

  Nierówny podział majątku. „Chcę szybko podzielić majątek”. Dorobek małżonków można podzielić w dwojaki sposób: sądownie albo za pomocą umowy. Ta druga opcja jest zdecydowanie szybsza. Podział majątku u notariusza Nie musisz czekać do rozwodu Jeżeli małżonkowie ustalą, w jaki sposób chcą podzielić swój majątek, mogą zawrzeć stosowną umowę u notariusza. Umowa podziału majątku wspólnego może być zawarta razem z umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Tak, umowa może być zawarta również po wydaniu wyroku rozwodowego lub orzekającego separację. ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE ✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ ? —>ZOBACZ FILMIK  !!!    Nierówny podział majątku Tak, są możliwości.  W większości przypadków, sądy orzekające w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, stosują…