• rozwód

    Choroba psychiczna przy rozwodzie. Wina przy rozwodzie.

    Choroba psychiczna przy rozwodzie. „Pani Mecenas, żona jest chora psychicznie, chcę rozwodu z jej winy. Niech Sąd ją przebada”.   Choroba psychiczna przy rozwodzie Prowadziłam kilka spraw, gdzie jeden z małżonków był chory psychicznie, to znaczy cierpiał np. na zaburzenia emocjonalne, schizofrenię czy upośledzenie umysłowe. Jednakże choroba psychiczna nie jest wystarczającą przesłanką, by orzec winę! Niestety, nie można obwinić za rozkład pożycia małżeńskiego osoby cierpiącej na przemijające zakłócenia psychiczne. Musimy spojrzeć na sprawę całościowo! Istotne jest również czy macie dzieci. Choroba psychiczna przy rozwodzie – Kiedy będzie wina? Tylko wtedy, gdy: 1. Niepoczytalność 2. W wypadku przemijających zakłóceń psychicznych, jeżeli w tych stanach dana osoba dopuściła się działania lub zaniechania, które…