• Podział Majątku

    Podział majątku wspólnego po rozwodzie

    Podział majątku wspólnego po rozwodzie. „Jak podzielić majątek po rozwodzie?  Czy żona może utrudniać ten podział? Jednego dnia jesteśmy zgodni co do podziału, a następnego już nie. Nie umiemy już ze sobą rozmawiać. Potrzebuję pomocy adwokata. Mamy dwa mieszkania oraz dom w Warszawie. Szukam adwokata z Warszawy, który mi pomoże w podziale majątku.” W trakcie funkcjonowania związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa. Jeśli małżonkowie nie ustalili wcześniej rozdzielności majątkowej, wszystkie dobra materialne powstałe po ślubie należą do obojga małżonków. Co dzieje się z majątkiem wspólnym w momencie rozwodu?  Przy rozwodzie dochodzi do podziału wspólnego dorobku, ale do definitywnego uregulowania konieczny jest podział majątku dorobkowego małżonków. Wniosek w tej sprawie kieruje się…