• Kontakty z dzieckiem

    Kontakty z wnukiem. Jak spotkać się z wnukiem? 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦

    Kontakty z wnukiem. Babcia/dziadek nie może zobaczyć się z wnuczkiem? Co zrobić, kiedy nie masz kontaktu z wnuczkiem bądź z wnuczką? Zdarza się, że rodzic, który opiekuje się na stałe dzieckiem, nie pozwala na widzenie z dziadkami. 🏘🏘 Dodatkowo utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi. W związku z tym, że dzisiaj mamy Dzień Babci i Dziadka, chciałabym państwu opisać, co w takiej sytuacji zrobić. 👩‍👧‍👦👨‍❤️‍💋‍👨Przede wszystkim należy złożyć wniosek do sądu o zgodę na widzenie i określić, kiedy będziecie mieli prawo wiedzieć się z wnukiem bądź wnuczką. Jeżeli więzi rodzicielskie i rodzinne nie będą pielęgnowane, to niestety umrą… Więzy takie jak miłość i przyjaźń są jak kwiat, który trzeba podlewać i dbać…