• Kontakty z dzieckiem

    Kontakty z wnukiem. Jak spotkać się z wnukiem? 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦

    Kontakty z wnukiem. Babcia/dziadek nie może zobaczyć się z wnuczkiem? Co zrobić, kiedy nie masz kontaktu z wnuczkiem bądź z wnuczką? Zdarza się, że rodzic, który opiekuje się na stałe dzieckiem, nie pozwala na widzenie z dziadkami. 🏘🏘 Dodatkowo utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi. W związku z tym, że dzisiaj mamy Dzień Babci i Dziadka, chciałabym państwu opisać, co w takiej sytuacji zrobić. 👩‍👧‍👦👨‍❤️‍💋‍👨Przede wszystkim należy złożyć wniosek do sądu o zgodę na widzenie i określić, kiedy będziecie mieli prawo wiedzieć się z wnukiem bądź wnuczką. Jeżeli więzi rodzicielskie i rodzinne nie będą pielęgnowane, to niestety umrą… Więzy takie jak miłość i przyjaźń są jak kwiat, który trzeba podlewać i dbać…

  • Kontakty z dzieckiem

    Kontakty z dzieckiem – Co zrobić, gdy rodzic nie przestrzega decyzji Sądu? 💖👮‍♀

    Kontakty z dzieckiem. Drugi rodzic nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia Sądu? Masz określone kontakty przez Sąd, a mimo to nie widzisz dziecka. Taka sytuacja jest niedopuszczalna! Decyzję sądu należy bezwzględnie przestrzegać! Co można zrobić? Przede wszystkim sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Tak, za każde niewydanie dziecka może zapłacić duże pieniądze. Dziecko nie chce się spotkać? Spokojnie, Sąd dobrze zna takie sytuacje i wie co robić. Okazuje się, że dzieci czasem odrzucają jednego rodzica na rzecz drugiego. Jest to znane zjawisko psychologiczne – Rodzic nastawia dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi – czyli  syndrom Gardnera.…