• Kontakty z dzieckiem

  Kontakty z wnukiem. Jak spotkać się z wnukiem? 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦

  Kontakty z wnukiem. Babcia/dziadek nie może zobaczyć się z wnuczkiem? Co zrobić, kiedy nie masz kontaktu z wnuczkiem bądź z wnuczką? Zdarza się, że rodzic, który opiekuje się na stałe dzieckiem, nie pozwala na widzenie z dziadkami. 🏘🏘 Dodatkowo utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi. W związku z tym, że dzisiaj mamy Dzień Babci i Dziadka, chciałabym państwu opisać, co w takiej sytuacji zrobić. 👩‍👧‍👦👨‍❤️‍💋‍👨Przede wszystkim należy złożyć wniosek do sądu o zgodę na widzenie i określić, kiedy będziecie mieli prawo wiedzieć się z wnukiem bądź wnuczką. Jeżeli więzi rodzicielskie i rodzinne nie będą pielęgnowane, to niestety umrą… Więzy takie jak miłość i przyjaźń są jak kwiat, który trzeba podlewać i dbać…

 • Kontakty z dzieckiem

  Kontakty z dzieckiem – Co zrobić, gdy rodzic nie przestrzega decyzji Sądu? 💖👮‍♀

  Kontakty z dzieckiem. Drugi rodzic nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia Sądu? Masz określone kontakty przez Sąd, a mimo to nie widzisz dziecka. Taka sytuacja jest niedopuszczalna! Decyzję sądu należy bezwzględnie przestrzegać! Co można zrobić? Przede wszystkim sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Tak, za każde niewydanie dziecka może zapłacić duże pieniądze. Dziecko nie chce się spotkać? Spokojnie, Sąd dobrze zna takie sytuacje i wie co robić. Okazuje się, że dzieci czasem odrzucają jednego rodzica na rzecz drugiego. Jest to znane zjawisko psychologiczne – Rodzic nastawia dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi – czyli  syndrom Gardnera.…

 • Kontakty z dzieckiem,  rozwód

  Rozwód i brak kontaktu z dziećmi. Zabezpieczenie kontaktów

  Zabezpieczenie kontaktów. „Pani Mecenas, nie widzę dzieci, jestem w trakcie rozwodu. Chciałbym mieć kontakt z dziećmi, co mam zrobić?”. KLUCZ: zabezpieczenie kontaktów rodzica W sytuacjach, gdy rodzic ma utrudnione kontakty z dzieckiem, a drugi rodzic nie wyraża woli porozumienia, składamy wniosek o zabezpieczenie. Czasem nawet, gdy nie ma ograniczeń, a strony chcą mieć sztywno ustalone terminy, warto rozważyć zabezpieczenie.   WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE  Wystarczy oznaczyć konkretne dni tygodnia i weekendy, w których rodzic ma kontaktować się z dzieckiem. Przykładowo w pierwszy i trzeci weekend miesiąca od piątku od godziny 18:00 do niedzieli do godziny 19:00, w każdą środę od godziny 10:00 do godziny 18:00.   UZASADNIENIE Przede wszystkim należy wskazać, iż…