• Spadki

    Kredyt we frankach i co dalej?

    Kredyt we frankach. Jesteś konsumentem? Świetnie… Dzięki temu twoje prawa są chronione. Przede wszystkim zacznijmy od podstaw. Prawdopodobnie dużo słyszysz na ten temat, ale wciąż nie działasz.  Niedozwolone postanowienia umowne są nieważne! Ważny art. 385 1 § 1 k.c. – postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Kredyt we frankach Przede wszystkim według kodeksu cywilnego oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Sąd…